CheckProofa din verksamhet i vår app

Digitala checklistor med avvikelsehantering för förebyggande underhåll, kvalitet samt hälsa & säkerhet

Så funkar det
Image
Skanska Midroc Jehander Menigo
Vi har kunder inom en mängd olika branscher, allt från asfaltsverk till marin industri och skidanläggningar. Varje verksamhet är ju unik, men delar ändå samma utmaningar och mål – en önskan om enkla och smarta lösningar som gör vardagen lite enklare!

Maximerad nytta för Jehander

Se hur Jehander, ett företag inom HeidelbergCement Group har gjort otroliga besparingar och förbättringar genom att använda CheckProof.

Med säkerhet och tillgänglighet i fokus

Blidösundsbolaget i Stockholm använder CheckProof på sina 18 fartyg, allt från sightseeing- och charterbåtar till ren reguljärtrafik.

Digitalisering av Ovakos fortlöpande tillsyn

Se hur Midroc hjälper sin kund Ovako med att digitalisera fortlöpande tillsyner på bland annat traverser med hjälp av CheckProof.

Branscher

Välj den bransch här nedan som representerar din verksamhet bäst


Fordon & Maskiner

Fordon, maskiner, berg- och grustäkter, gruvor såväl som logistik och åkerier.

Marint

För den marina industrin som rederier och varv. Håll koll på underhåll och egenkontroller.

Processindustri

Digitalisera rutiner och processer för processanläggningar, produktionslinjer m.m.

Bygg & Konstruktion

Egenkontroller för hela byggprocessen inklusive skyddsronder för säkerhetsarbetet.

Nöjesparker

Utför kontroller på åkattraktioner för att följa lagkrav samt för förebyggande underhåll.

Tillverkande industri

Skapa rutiner och processer för tillsynskontroller på maskiner och utrustning för förebyggande underhåll.

Skidanläggningar

Utför egenkontroller på liftar, pistmaskiner, snökanonsystem och övrig utrustning.

Uthyrningsföretag

Gör leverans- och ankomstkontroller av utrustning digitalt med anpassade checklistor.

OEM

Säkerställ att kunden sköter underhåll som krävs på ny utrustning under garantiperioder m.m.

Serviceföretag

Digitalisering av servicerapporter för löpande tillsyn av utrustning hos kund.