Covid-19: Säkra arbetsplatsen med nya rutiner

Anslut teamet på fältet

Säkerställ rutiner och optimera arbetet med hjälp av skräddarsydda checklistor
och ärenderapportering i mobilen. 

Pris
Kom igång

Byggt med användaren i fokus

Ett lättanvänt gränssnitt som alla kan hantera

Image

CheckProof är det optimala verktyget för att digitalisera ditt arbete med förebyggande underhåll, kvalitet samt hälsa & säkerhet.

Använd appen för:

  • Alla typer av egenkontroller och tillsynskontroller
  • Skyddsronder, riskbedömningar m.m.
  • Vätskepåfyllnad och tankningar för all typ av utrustning
  • Avvikelsehantering
  • Incidentrapportering som tillbud, olycksfall, riskobservationer m.m.
I appen finns också ett offline-läge som möjliggör inrapportering där det normalt sett inte finns någon täckning eller trådlöst nätverk.
Funktioner
Inspireras av hur andra använder CheckProof

Med säkerhet och tillgänglighet i fokus

Blidösundsbolaget i Stockholm använder CheckProof på sina 18 fartyg, allt från sightseeing- och charterbåtar till ren reguljärtrafik.

Maximerad nytta för Jehander

Se hur Jehander, ett företag inom HeidelbergCement Group har gjort otroliga besparingar och förbättringar genom att använda CheckProof.

Digitalisering av Ovakos fortlöpande tillsyn

Se hur Midroc hjälper sin kund Ovako med att digitalisera fortlöpande tillsyner på bland annat traverser med hjälp av CheckProof.

CheckProof på 1 minut