CheckProof för betong

Optimera din betongproduktion

Från fasta eller mobila processanläggningar till betonglastbilar och pumpbilar – enhetliga rutiner och dokumentation är A och O för en lönsam betongverksamhet. Upptäck appen som hjälper dig att öka maskintillgängligheten, minska risken för arbetsplatsolyckor och samla all relevant data på ett ställe.

Fördelarna i korthet

4 fördelar med att implementera CheckProof i ditt betongföretag

1

Ökad maskintillgänglighet

2

Förbättrad hälsa och säkerhet

3

Minskat beroende av nyckelanställda

4

Enklare kvalitetskontroll

Effektivt underhåll för betongindustrin

En effektiv och lönsam betongproduktion kräver att du har full koll på underhållsrutinerna. Annars riskerar din utrustning att gå sönder när du behöver den som mest. Här ingår allt från regelbunden rengöring och smörjning till reparationer och byte av komponenter. Genom att optimera dina underhållsprocesser förebygger du oplanerad nertid och dyra maskinfel.

Checklistor för rätt underhåll vid varje steg i betongproduktionen

Med CheckProof kan du skapa skräddarsydda, användarvänliga checklistor för varje steg av processen – från produktion av råmaterial i fabrik till betongpumpning från lastbil på byggarbetsplatsen. Lägg till bilder för att göra stegen tydligare eller gör det obligatoriskt att ta ett foto för att kunna klarmarkera en uppgift. Eftersom varje kontroll loggas digitalt med tid, plats och operatör kan du alltid visa full dokumentation för kunder och externa inspektörer.

Exempel på underhållskontroller som du kan lägga in i CheckProof:

Dagliga, veckovisa och månatliga inspektioner

Rutiner vid start och stängning

Rengöringsrutiner

Steg-för-steg-checklistor för kritiska uppgifter

Underhållskontroller baserade på användning, triggade av IoT-data

Image

Minska avståndet mellan fältet och ledningen

Ju snabbare en avvikelse rapporteras, desto snabbare kan den åtgärdas. Om personalen på fältet behöver fylla i ett pappersformulär eller nå rätt person på telefon för att sätta igång processen är risken stor att kritisk information försvinner längs vägen. Detta kommunikationsgap får små problem att leda till stora (och dyra) konsekvenser.

Avvikelserapporter direkt från fältet

Med CheckProof kan en operatör som upptäcker en avvikelse rapportera in den direkt till plattformen från sin mobila enhet. Rätt chef meddelas automatiskt och kan bedöma hur brådskande det är, sätta en deadline och följa upp att problemet hanteras i tid. All kommunikation mellan personal på fältet och cheferna samlas i ärendet, vilket garanterar full spårbarhet för alla parter.
Image
Image

Håll koll på nyckelmätvärden från flera datakällor

Att övervaka nyckelmätvärden såsom produktivitet, energiförbrukning, kvalitetskontroller och säkerhetsincidenter över hela ditt företag kräver enorma mängder data. Vissa uppgifter kommer från teamet på fältet, andra från maskiner och fordon som är anslutna via IoT. Men om du inte samlar in och hanterar datan på ett strukturerat sätt kan du inte omvandla den till insikter att agera på.

Integrationer för tillståndsbaserat underhåll

CheckProof har färdiga integrationer med välkända OEM-företag och ett API som kopplas till ditt CheckProof-konto. Det gör att du kan strömma IoT-data från ett brett utbud av maskiner och fordon direkt till plattformen, vilket möjliggör tillståndsbaserat underhåll. Uppgifter eller kontroller skapas automatiskt i plattformen när de anslutna sensorerna rapporterar tryck, energiförbrukning, vattenflöde eller andra faktorer som över- eller understiger ett förinställt värde.

Genom att kombinera telematikdata med rapporter från dina operatörer får du en full översikt över din verksamhet.

Image

Minska hälso- och säkerhetsrisker i betongindustrin

“Vi kollade förra veckan, det spelar ingen roll om vi hoppar över den här gången.” Det är inte så konstigt om teamet på fältet börjar strunta i vissa säkerhetsrutiner – särskilt om de jobbar utan chefer på plats, vilket är vanligt i betongindustrin.

Om säkerhetsventilerna högst upp på en cementsilo var okej förra veckan (och veckan innan), kan det verka som en struntsak att skippa klättringen “bara den här gången”. Men konsekvenserna av att slarva med rutinerna i en produktionsanläggning kan bli katastrofala. När en 27 kg tung ståldel kommer flygande räcker en skyddshjälm inte långt.

När en betongpump sätts upp på en väg eller byggarbetsplats finns också risk för att allmänheten kan skadas om någonting går fel. Det krävs bara en enda liten felaktighet i markens egenskaper, viktfördelningen eller positioneringen av pumpens stödben för att olyckan ska vara framme.

Vi kollade förra veckan, det kommer inte att göra någon skillnad om vi hoppar över den här gången!
Image

Dubbelkolla säkerhetsrutinerna med RFID-taggar

CheckProofs användarvänliga checklistor säkerställer att alla rutiner genomförs säkert och korrekt – även av den som är ny på jobbet. För att vara 100% säker på att kontrollerna har utförts på plats kan du fästa RFID-taggar på kritiska delar av din utrustning eller anläggning. Koppla sedan varje tagg till rätt uppgift i CheckProof. För att klarmarkera uppgiften behöver personalen skanna taggen med sin mobila enhet.

Spårbar kvalitetskontroll för din betongverksamhet

När du levererar betong till dina kunders bygg- eller infrastrukturprojekt är det viktigt att den uppfyller specifika krav. Med strukturerade processer för provtagning, testning och dokumentation av din produktkvalitet säkerställer du en kontinuerligt hög kvalitet. Och som en bonus undviker du kostsamma garantianspråk.


Dokumenterad kvalitet av leveranser till och från din anläggning
Med CheckProofs app kan personal på fältet lägga till foton och anteckningar i sin digitala dokumentation. Därmed får du full koll på kvaliteten hos råmaterialet som levereras till verksamheten, och kan enkelt rapportera eventuella brister. Och om en kund säger sig ha fått betong som inte matchar specifikationerna kan du visa upp tidsstämplade bevis för hur materialet såg ut när det lämnade din anläggning.

Frontline worker reports deviations with a user friendly app
Image

Komplett HSEQ-dokumentation för inspektioner, revisioner och ISO-efterlevnad

Att driva din anläggning enligt lokala föreskrifter och ISO-certifieringskrav är viktigt av flera skäl – för att säkerställa personalens hälsa och säkerhet, leverera en högkvalitativ produkt och för att minimera miljöpåverkan. För att bevisa din compliance för externa revisorer behöver du detaljerade loggar över dina HSEQ-rutiner.

CheckProofs digitala plattform loggar automatiskt alla kontroller i realtid, vilket minskar risken för att viktig information går förlorad. Istället för att behöva leta upp rätt papper eller kalkylark vid en oanmäld inspektion kan du snabbt och enkelt visa upp fullständiga HSEQ-rapporter på begäran – för såväl interna som externa intressenter.

Strukturerad incident- och avvikelsehantering för betongföretag

Om du vill att ditt arbete med underhåll och HSEQ ska förbättra din verksamhet på lång sikt behöver du mer än bra rutiner. När du systematiskt följer upp problem möjliggör du datadrivna förbättringar för hela organisationen. Istället för att bara lösa exempelvis ett säkerhets- eller kvalitetsproblem lokalt så implementerar du lösningen på alla liknande arbetsstationer. Därmed förhindrar du att samma problem dyker upp på fler ställen.
Image
Image

Datadrivet förbättringsarbete med CheckProof

All data i ett enda system
Med CheckProof kan du samla alla rapporter om olyckor, defekter, tillbud, avvikelser, kvalitetsproblem, etc. i en och samma plattform – oavsett om de rapporterats in av personalen på fältet, en chef eller en kund.

Exempel på problem som du kan logga och följa upp i CheckProof:

Olyckor, skador, tillbud och andra säkerhetsproblem

Klagomål eller reklamationer (t.ex. produktkvalitet som inte uppfyller specifikationerna) via dina webbformulär

Miljöincidenter (dålig luftkvalitet, läckage, etc.)

Klagomål från grannar (t.ex. bullernivåer)

Avvikelser som upptäckts vid extern granskning

Förbättringsförslag från medarbetare

Skräddarsydda mallar för strukturerade processer

Skapa egna mallar för att säkerställa att alla ärenden hanteras enligt företagsspecifika krav, ISO-standarder, CE-certifieringar och lokala regler. Använd rullgardinsmenyer eller fritextfält för att samla in information om vad som hänt och var, varför problemet uppstod, hur det löstes och vilka åtgärder som vidtogs för att undvika liknande händelser i framtiden. Kanske behövs ytterligare utbildning, säkerhetsutrustning eller tydligare rutiner?

Ansvar och spårbarhet – låt inget falla mellan stolarna

Sätt en ansvarig person (t.ex. den lokala platschefen) på varje inrapporterat ärende – och en deadline för att lösa eller följa upp det. Då vet du att inget faller mellan stolarna.

Dela förbättringar i hela organisationen

Ett problem som uppstått på ett ställe kan mycket väl ha konsekvenser för andra delar av verksamheten. Se därför till att inte stänga ärendet förrän alla relevanta avdelningar har bekräftat att de är medvetna om problemet och har infört en liknande lösning.

Dra viktiga lärdomar utifrån din data

I CheckProof kan du filtrera ärenden baserat på kategori, exportera rapporter som kalkylblad och integrera plattformen med dina affärssystem. Därmed kan du enkelt upptäcka mönster och återkommande problem som behöver hanteras på företagsnivå – och kan investera i rätt lösningar för maximal effekt.

Ta ditt betongföretag till nästa nivå med CheckProof

Vill du veta hur vår digitala plattform kan hjälpa dig att spara tid och pengar i din betongproduktion eller -pumpning? Kontakta oss eller boka en 30-minuters demo.