2022-01-27

Minska nertid i produktionen

Det ligger mycket sanning i uttrycket “det som mäts blir gjort”. Börjar du inte mäta vad som orsakar driftstopp i din verksamhet så vet du inte heller vad du ska jobba med för att förbättra tillgängligheten framåt. Dokumentation och spårbarhet är därför A och O för att minska nertiden.
Image