Branscher

Välj den bransch som bäst passar in på din verksamhet.

Image

Fordon & Maskiner

Fordon, maskiner, berg- och grustäkter, gruvor såväl som logistik och åkerier.
Fordon & Maskiner
Image

Marint

För den marina industrin som rederier och varv.
Marint
Image

Process- och tillverkningsindustri

Digitalisera rutiner och processer för processanläggningar, produktionslinjer m.m.
Process- och tillverkningsindustri
Image

Bygg & Konstruktion

Egenkontroller för hela byggprocessen inklusive skyddsronder för säkerhetsarbetet.
Bygg & Konstruktion
Image

Nöjesparker

Underhåll och säkerhet på åkattraktioner såväl som ronderingar i parken.
Nöjesparker
Image

Skidanläggningar

Liftar, pistmaskiner, snökanonsystem och övrig utrustning.
Skidanläggningar
Image

Uthyrningsföretag

Gör leverans- och ankomstkontroller av utrustning digitalt med anpassade checklistor.
Uthyrningsföretag
Image

OEM

Säkerställ att kunden sköter underhåll som krävs på ny utrustning under garantiperioder m.m.
OEM
Image

Serviceföretag

Digitalisering av servicerapporter för löpande tillsyn av utrustning hos kund.
Serviceföretag