Fordon & Maskiner

Digitalt underhåll för fordon och maskiner. Skapa egna checklistor för tillsyner och kontroller. Håll koll på service och besiktning. Rapportering sker i vår lättanvända app.

Se priser
 • Checklistor
 • Dokumenterat och spårbart
 • Service & Besiktningar
 • Ronderingar som t ex skyddsronder
 • Rapportering av avvikelser och felärenden
 • Rapportering av incidenter som t ex tillbud, riskobservationer m.m.

Jehander gör stora besparingar och förbättringar

Se hur Jehander, ett företag inom HeidelbergCement Group har gjort otroliga besparingar och förbättringar genom att använda CheckProof.

– Det finns ingen anledning att arbeta med checklistor på papper, tappa bort det och fortsätta vara ineffektiv, säger Alex Grossman, Produkt- och kvalitetschef.

Full koll på underhållet hos Strukton Rail

Järnvägsföretaget Strukton Rail använder CheckProof för dagliga säkerhetskontroller, underhåll, besiktningsaviseringar och skyddsronder.

– Vi har under en längre tid tittat efter ett system som skulle kunna eliminera pappersblanketter och att vi jobbar i olika system, säger Ulf Steneryd, fordonschef på Strukton Rail.

Spara tid, pengar och liv

CheckProof möjliggör för dig som kund att införa enkla och effektiva processer och rutiner, att hålla en hög och konsekvent kvalitet och att i slutänden sparar tid och pengar för en bättre vardag och lönsamhet.

Vår lättanvända app låter era användare utföra kontroller och rapportera avvikelser, felärenden samt övriga händelser på ett så enkelt sätt som möjligt.

 • Minskat underhåll samt högre kvalitet och säkerhet
 • Öka inrapporteringen av tillbud och riskobservationer
 • Underlättar och sparar dyrbart administrationsarbete
 • Bidrar till att öka efterlevnaden av gällande lagkrav
 • Ett utmärkt stöd för ISO/Lean/HSEQ
 • API för integration mot externa system
Image
Vi har egen verkstad och serviceenhet och med ett hundratal enheter i drift dagligen så är CheckProof ett viktigt verktyg.
Pelle Axelsson, VD
Det har gett oss ett mer strukturerat elektroniskt sätt att kommunicera på.
Jan Sigfridsson, Produktionsledning
Med hjälp av CheckProof vet vi att den kontroll vi kräver av förarna görs och efterföljs. Dessutom med full spårbarhet.
Andreas Pålgård