Marint

Bra och effektiva rutiner och processer för underhåll, inspektion och kontroll av fartygsrelaterad verksamhet är affärskritiskt. Det handlar om att minimera oplanerade stopp och undvika olyckor likväl som att kunna säkerställa sin kvalitet, ha kontroll över sina kostnader och att öka lönsamheten.

Se priser
 • Digitalisering av egenkontroller och tillsyn enligt Transportstyrelsens regler
 • Löpande tillsyner för förebyggande underhåll som t ex smörjscheman och säkerhetskontroller
 • Service, besiktningar & certifikat
 • Registrering och uppföljning av felärenden och avvikelser
 • Registrering och uppföljning av vätskor och bränsle
 • Rapportering och hantering av incidenter som t ex tillbud, riskobservationer m.m.

Fokus på en säkrare och mer tillgänglig verksamhet

Blidösundsbolaget i Stockholm använder CheckProof på sina 18 fartyg, allt från sightseeing- och charterbåtar till ren reguljärtrafik.

– För oss är det viktigt att hålla koll på underhållet dels för att bedriva en säker och tillgänglig verksamhet men också för att kunna visa tillsynsmyndigheterna som kontrollerar vår verksamhet att vi gör det vi säger att vi ska göra, säger Fredrik Liw, teknisk chef på Blidösundsbolaget

Spara tid, pengar och liv

CheckProof möjliggör för dig som kund att införa enkla och effektiva processer och rutiner, att hålla en hög och konsekvent kvalitet och att i slutänden sparar tid och pengar för en bättre vardag och lönsamhet.

Vår lättanvända app låter era användare utföra kontroller och rapportera avvikelser, felärenden samt övriga händelser på ett så enkelt sätt som möjligt.

 • Minskat underhåll samt högre kvalitet och säkerhet
 • Öka inrapporteringen av tillbud och riskobservationer
 • Underlättar och sparar dyrbart administrationsarbete
 • Bidrar till att öka efterlevnaden av gällande lagkrav
 • Ett utmärkt stöd för ISO/Lean/HSEQ
 • API för integration mot externa system
Image
Vi har egen verkstad och serviceenhet och med ett hundratal enheter i drift dagligen så är CheckProof ett viktigt verktyg.
Pelle Axelsson, VD
Det har gett oss ett mer strukturerat elektroniskt sätt att kommunicera på.
Jan Sigfridsson, Produktionsledning
Med hjälp av CheckProof vet vi att den kontroll vi kräver av förarna görs och efterföljs. Dessutom med full spårbarhet.
Andreas Pålgård