Skidanläggningar & Nöjesparker

Bra och effektiva rutiner och processer för underhåll, inspektion och kontroll av en maskin- eller teknikpark är affärskritiskt. Det handlar om att minimera oplanerade stopp och undvika olyckor likväl som att kunna säkerställa sin kvalitet, ha kontroll över sina kostnader och att öka lönsamheten.

Se priser
 • Bygg och anpassa checklistor
 • Dokumenterade och spårbara tillsynskontroller
 • Service & Besiktningar
 • Ronderingar som t ex skyddsronder för en säkrare arbetsplats
 • Registrering och uppföljning av felärenden och avvikelser
 • Rapportering och hantering av incidenter som t ex tillbud, riskobservationer m.m.

Funäsdalen skidanläggning

Funäsdalen skidanläggning berättar om deras upplevelse av CheckProof och hur de använder systemet i samarbete mellan lifttekniker och skidpatrull.

– Den största fördelen är att allting är samlat. Allt finns på en punkt. Jag kan hämta all information jag behöver från vilken padda eller dator jag vill, säger Erik Roark, lifttekniker i Funäsdalen.

Skara Sommarland

Se hur den populära familjeparken arbetar för att lyckas bedriva en drifts- och skadesäker verksamhet som levererar upplevelser i världsklass.

– Med 500 säsongsanställda är det som att starta ett nytt företag varje år, säger Janne Nilsson, VD på Skara Sommarland.

Spara tid, pengar och liv

CheckProof möjliggör för dig som kund att införa enkla och effektiva processer och rutiner, att hålla en hög och konsekvent kvalitet och att i slutänden sparar tid och pengar för en bättre vardag och lönsamhet.

Vår lättanvända app låter era användare utföra kontroller och rapportera avvikelser, felärenden samt övriga händelser på ett så enkelt sätt som möjligt.

 • Minskat underhåll samt högre kvalitet och säkerhet
 • Öka inrapporteringen av tillbud och riskobservationer
 • Underlättar och sparar dyrbart administrationsarbete
 • Bidrar till att öka efterlevnaden av gällande lagkrav
 • Ett utmärkt stöd för ISO/Lean/HSEQ
 • API för integration mot externa system
Image

Vad andra kunder säger

Vi har egen verkstad och serviceenhet och med ett hundratal enheter i drift dagligen så är CheckProof ett viktigt verktyg.
Pelle Axelsson, VD
Det har gett oss ett mer strukturerat elektroniskt sätt att kommunicera på.
Jan Sigfridsson, Produktionsledning
Med hjälp av CheckProof vet vi att den kontroll vi kräver av förarna görs och efterföljs. Dessutom med full spårbarhet.
Andreas Pålgård