Uthyrningsföretag

Bra och effektiva rutiner och processer för underhåll, inspektion och kontroll av en maskin- eller teknikpark är affärskritiskt. Det handlar om att minimera oplanerade stopp och undvika olyckor likväl som att kunna säkerställa sin kvalitet, ha kontroll över sina kostnader och att öka lönsamheten.

Se priser
 • Kontroller vid in- och utleverans av objekt
 • Service & Besiktningar
 • Registrering och uppföljning av vätskor och bränsle
 • Registrering och uppföljning av felärenden och garantiärenden
 • Möjlighet att säkerställa att slutkund utför olika typer av kontroller, t ex daglig tillsyn på hyrd utrustning

Stora besparingar för Arema Rental

Maskinuthyraren Arema Rental använder CheckProof till att digitalisera sitt arbete med kontroller av uthyrningsobjekt som hjullastare, grävmaskiner m.m.

– Själva investeringen i CheckProof återbetalades sig bara på någon vecka egentligen. I form av reparationskostnader som vi annars hade fått tagit själva, säger Anders Hedlöf, VD på Arema Rental.

Spara tid, pengar och liv

CheckProof möjliggör för dig som kund att införa enkla och effektiva processer och rutiner, att hålla en hög och konsekvent kvalitet och att i slutänden sparar tid och pengar för en bättre vardag och lönsamhet.

Vår lättanvända app låter era användare utföra kontroller och rapportera avvikelser, felärenden samt övriga händelser på ett så enkelt sätt som möjligt.

 • Minskat underhåll samt högre kvalitet och säkerhet
 • Öka inrapporteringen av tillbud och riskobservationer
 • Underlättar och sparar dyrbart administrationsarbete
 • Bidrar till att öka efterlevnaden av gällande lagkrav
 • Ett utmärkt stöd för ISO/Lean/HSEQ
 • API för integration mot externa system
Image
Vi har egen verkstad och serviceenhet och med ett hundratal enheter i drift dagligen så är CheckProof ett viktigt verktyg.
Pelle Axelsson, VD
Det har gett oss ett mer strukturerat elektroniskt sätt att kommunicera på.
Jan Sigfridsson, Produktionsledning
Med hjälp av CheckProof vet vi att den kontroll vi kräver av förarna görs och efterföljs. Dessutom med full spårbarhet.
Andreas Pålgård

Branscher

Välj den bransch här nedan som representerar din verksamhet bäst


Fordon & Maskiner

Fordon, maskiner, berg- och grustäkter, gruvor såväl som logistik och åkerier.

Marint

För den marina industrin som rederier och varv. Håll koll på underhåll och egenkontroller.

Processindustri

Digitalisera rutiner och processer för processanläggningar, produktionslinjer m.m.

Bygg & Konstruktion

Egenkontroller för hela byggprocessen inklusive skyddsronder för säkerhetsarbetet.

Nöjesparker

Utför kontroller på åkattraktioner för att följa lagkrav samt för förebyggande underhåll.

Tillverkande industri

Skapa rutiner och processer för tillsynskontroller på maskiner och utrustning för förebyggande underhåll.

Skidanläggningar

Utför egenkontroller på liftar, pistmaskiner, snökanonsystem och övrig utrustning.

Uthyrningsföretag

Gör leverans- och ankomstkontroller av utrustning digitalt med anpassade checklistor.

OEM

Säkerställ att kunden sköter underhåll som krävs på ny utrustning under garantiperioder m.m.

Serviceföretag

Digitalisering av servicerapporter för löpande tillsyn av utrustning hos kund.