CheckProof för cement

Förbättra underhållet i din cementproduktion

För en cementproduktion med maximal tillgänglighet och säkerhet behövs smarta processer för underhåll och HSEQ. CheckProofs app är byggd för personal som jobbar på fältet – inte bara vid datorn. Använd appen som ditt primära underhållssystem eller integrera med dina befintliga system. Resultatet? Effektivare rutiner och dokumentation, minskade koldioxidutsläpp och datadrivna insikter för att optimera hela verksamheten.

4 fördelar med att använda CheckProof i din cementproduktion

1

Ökad maskintillgänglighet

2

Minskat beroende av nyckelanställda

3

Säkrare arbetsplatser

4

Dokumenterad kvalitetskontroll

Image

Effektivt underhåll för cementindustrin

Cementtillverkning är en komplex verksamhet som kräver mycket energi och personal. De enorma anläggningarna hålls igång dygnet runt, året runt. Slutprodukten är ett dyrbart material som är avgörande för en rad andra branscher (framför allt betongproduktion). Hur säkerställer du att din produktion är säker och effektiv i varje steg?

För att lyckas behöver du ett underhållssystem som är träffsäkert, spårbart och användarvänligt för personalen på fältet, oavsett vem som hanterar det. Systemet måste täcka alla delar av verksamheten: från att säkerställa maximal tillgänglighet för matningssystemet till att minska bränsleförbrukningen för din maskinpark.

Underhåll av cementugnar – så maximerar du värdet av din planerade nertid

Mycket av det dagliga underhållet kan utföras medan din processanläggning är igång. Men för att underhålla den viktigaste delen – cementroterugnen – måste hela produktionen stängas ner. Hur kan du utnyttja den här nödvändiga, men kostsamma, nertiden maximalt?

För att allt ska gå snabbt och rätt till behöver du tydliga och tillgängliga instruktioner. Du behöver också ett effektivt sätt för medarbetarna på fältet att rapportera defekter och avvikelser så snart de upptäcker dem, istället för att behöva vänta tills de sitter vid datorn eller kan få tag i en chef.

Image
Image

Skräddarsydda checklistor och rapportering för allt underhåll i cementfabriken

Med CheckProof kan du skapa skräddarsydda och användarvänliga underhållschecklistor för alla delar av produktionsprocessen. Lägg till bilder eller videor för att göra instruktionerna ännu tydligare, eller gör det obligatoriskt att ta ett foto som en del av att slutföra vissa uppgifter.

Varje kontroll loggas automatiskt med tid, plats och operatör i appen så att du enkelt kan bevisa vad som gjorts för kunder och externa revisorer.
Om en anställd ser något som behöver korrigeras kan de snabbt skicka in en avvikelserapport direkt från checklistan på sin mobila enhet.

Exempel på underhållskontroller du kan sätta upp i CheckProof:

Dagliga, veckovisa och månatliga inspektioner

Rutiner vid start och stängning

Steg-för-steg-instruktioner för underhåll av cementugnar vid planerad nertid

Rengöringsrutiner

Underhållskontroller baserade på användning, triggade av IoT-data

IoT- och OEM-integrationer

Förbättra ditt förebyggande underhåll

Med CheckProofs anpassade integrationer kan du överföra data från anslutna maskiner, fordon, sensorer och styrsystem direkt till plattformen. Systemet stödjer användnings- och tillståndsbaserat underhåll (UBM och CBM) genom API:er för välkända OEM-företag, liksom genom vår egen programvara för Pigeon-enheter.

Skapa automatiska underhållsuppgifter baserat på till exempel drifttimmar, energiförbrukning, bränslenivåer, producerad mängd, temperatur eller trycknivåer. Detta gör inte bara ditt förebyggande underhåll mer träffsäkert och kostnadseffektivt. Det hjälper dig också att upptäcka potentiella risker tidigare, vilket ökar säkerheten på arbetsplatsen.

Minska koldioxidutsläppen genom att optimera maskinparken
Genom att övervaka bränsleåtgången och tomgångskörningen för din fordonsflotta kan du upptäcka och motverka onödigt hög förbrukning. Du kan till och med använda gamification för att driva beteendeförändringar hos teamen på fältet.

Förebygg olyckor på din processanläggning med tydliga säkerhetsrutiner

Några hälso- och säkerhetsrisker som förknippas med cementproduktion och utvinning av råmaterial är:

Halk- eller fallolyckor

Träffas av rörliga eller fallande föremål

Fastna i rörlig utrustning

Explosioner eller kollapser i kalkstensbrott

Cementdamm som skadar hud och lungor

Hur förhindrar du dessa risker från att orsaka arbetsplatsolyckor? Det är en utmaning att hålla alla anställda på fältet uppdaterade kring säkerhetsrutiner, korrekt användning av personlig skyddsutrustning eller hur man utför noggranna inspektioner.

Precis som med underhållsrutiner är det viktigt med tydliga och lättillgängliga instruktioner. Du behöver också skapa en stark kultur av ansvar – och upprätthålla den över tid när anställda kommer och går. Om en enda person misslyckas med att följa säkerhetsrutinerna, oavsett om det beror på bristande kunskap eller rent slarv, så kan det få katastrofala konsekvenser.

Image
Image

Använd RFID-taggar för extra säkerhet

Cementbearbetning övervakas ofta på distans av regionala chefer som sällan själva besöker anläggningen. Detta gör det ännu viktigare att implementera säkerhetsrutiner som är helt spårbara.

Med CheckProof kan du skapa tydliga checklistor så att även den som är ny på jobbet kan jobba korrekt och säkert. För ytterligare säkerhet kan du placera RFID-taggar på viktiga ställen och koppla dem till rätt uppgift i plattformen. För att klarmarkera uppgiften måste personalen skanna taggen med sin mobila enhet. På så vis kan du vara 100% säker på att kontrollen utförts på plats.

Spårbar kvalitetskontroll av råmaterial och cement

Oavsett om råmaterialet till din cementproduktion kommer från egna stenbrott eller externa leverantörer behöver du ha koll på att det uppfyller rätt specifikationer. Samma sak gäller för produkterna du levererar via cementterminaler till dina kunder.

Med CheckProofs app kan du skapa checklistor för kvalitetskontroll och låta personalen på fältet ta med bilder och anteckningar i sin digitala dokumentation. Det ger dig en klar bild av vilken kvalitet som levereras både till och från din processanläggning.

Image
Image

Datadrivet förbättringsarbete med CheckProof

Genom att systematiskt dokumentera och följa upp alla inrapporterade ärenden kopplade till underhåll och HSEQ kan du kontinuerligt optimera hela din verksamhet utifrån datadrivna insikter. Såhär använder du CheckProof för att jobba strukturerat och effektivt med förbättringar:

All data i samma system
Samla alla rapporter om olyckor, defekter, tillbud, avvikelser, kvalitetsproblem, etc. i en och samma plattform – oavsett om de rapporterats in av personal på fältet, en chef eller en kund.

Exempel på ärenden som du kan logga och följa upp i CheckProof:

Olyckor, skador, tillbud och andra säkerhetsproblem

Klagomål eller reklamationer (t.ex. kvalitetsbrister) via dina webbformulär

Miljöincidenter (dålig luftkvalitet, läckage, etc.)

Avvikelser som upptäckts vid extern granskning

Förbättringsförslag från medarbetare

Skräddarsydda mallar för strukturerade processer

Skapa egna mallar för att se till att alla ärenden hanteras i enlighet med företagsspecifika krav, ISO-standarder, CE-certifieringar och lokala regler. Använd rullgardinsmenyer eller fritextfält för att samla in information om vad som hänt och var, varför problemet uppstod, hur det löstes och vilka åtgärder som vidtogs för att undvika liknande händelser i framtiden.

Ansvarstagande och spårbarhet – låt ingenting falla mellan stolarna

Sätt en ansvarig person för varje ärende och en deadline när det ska vara löst eller följas upp. På så sätt faller inget mellan stolarna.

Dela förbättringar i hela organisationen

Borde lösningen på ett problem appliceras i fler delar av organisationen? Se till att hålla ärendet öppet tills alla relevanta avdelningar har bekräftat att de är medvetna om problemet och har infört en liknande lösning.

Dra slutsatser utifrån data

Filtrera ärenden baserat på kategori, exportera rapporter som kalkylblad eller integrera plattformen med dina affärssystem. Det gör att du enkelt kan upptäcka mönster och återkommande problem som behöver hanteras på företagsnivå.

Ta ditt cementföretag till nästa nivå med CheckProof

Nyfiken på hur vår mobilanpassade plattform kan förbättra säkerheten och spara både tid och pengar i din cementproduktion? Kontakta oss direkt, eller boka en 30-minuters demo.