Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Checkproof AB, 556975-9615, (”vi”) agerar främst personuppgiftsbiträde när du använder CheckProof-appen (”Tjänsten”). Du ska därför som användare av Tjänsten främst vända dig till din arbetsgivare – som är den personuppgiftsansvarige – för information om personuppgiftsbehandlingen som inte anges i denna information. Vi är däremot personuppgiftsansvariga för de personuppgiftsbehandlingar som anges i denna information.

Marknadsföring
Ändamål
 • För att marknadsföra Tjänsten, dess funktioner och nyheter samt liknande tjänster under tiden du använder Tjänsten och under en begränsad tid efter att du avinstallerat Tjänsten.
Behandlingar som utförs
 • Utskick av marknadsföring och nyhetsbrev via e-post.
Kategorier av personuppgifter
 • Namn
 • E-postadress
Laglig grund

Behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att marknadsföra vår Tjänst till dig som använt Tjänsten under en begränsad tid.

Lagringsperiod

Uppgifterna sparas och behandlas under tiden du använder Tjänsten och som längst 12 månader efter att du har avinstallerat Tjänsten. Du har alltid möjlighet att när som helst ange att du inte vill ta emot nyhetsbrev och erbjudanden genom att säga upp prenumerationen på utskicken.


För att förbättra tjänsten
Ändamål
 • För att förbättra Tjänsten
Behandlingar som utförs
 • Analys av eventuella felmeddelanden och oförutsedda krascher.
Kategorier av personuppgifter
 • Teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar, dvs. IP-adress, webbläsare och användar-ID.
Laglig grund

Behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att minimera eventuella krascher och felmeddelanden i Tjänsten.

Lagringsperiod

Uppgifterna gallras löpande var tionde dag.


För att kommunicera med dig
Ändamål
 • För att kommunicera med dig som är kontaktperson hos vår kund.

Behandlingar som utförs
 • Kommunikation med dig via e-post och telefon
 • Utskick av nyhetsbrev och marknadsföring
 • Lagring av dina personuppgifter i vårt CRM-system
Kategorier av personuppgifter
 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Titel/roll
Laglig grund

Behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med dig som kontaktperson hos din arbetsgivare som är vår kund eller potentiell kund.

Lagringsperiod

Uppgifterna sparas och behandlas i upp till 24 månader från att avtalet upphört eller kontakten med dig har avslutats. Om din arbetsgivare är leverantör till oss och vi får kännedom om att du inte längre är kontaktperson kommer vi ta bort dina uppgifter inom tre månader.


För att analysera hur vår hemsida används
Ändamål
 • För att analysera hur vår hemsida används.

Behandlingar som utförs
 • Analys och statistikföring av hur användare interagerar med vår hemsida genom att använda Google Analytics.
Kategorier av personuppgifter
 • Onlineidentifikatorer som dock inte kan identifiera dig personligen.
Laglig grund

Behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna se hur och hur mycket vår hemsida används så att vi kan analysera och föra statistik på detta.

Lagringsperiod

Uppgifterna sparas och behandlas i upp till 14 månader från att de inhämtas. Även om inga personuppgifter som kan identifiera dig personligen insamlas så kan du invända mot denna behandling genom att installera Googles egna tillägg ”Google Analytics Opt-out Browser Add-on”, vilken kan hittas här.


Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi har fått dina personuppgifter från din arbetsgivare som också är den som främst är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker utöver vad som anges i denna information när du använder Tjänsten.

Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. IT-leverantörer som hanterar nödvändig drift, leverantörer av analystjänster och media- och reklambyråer. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES. Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

Dina rättigheter som registrerad

Du äger rätt att:

 • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag);
 • att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter;
 • invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;
 • få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och
 • Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.
Kontaktinformation

Om du vill utöva några av dina rättigheter kan du kontakta oss på:

CheckProof AB
Propellervägen 4A
183 62 Täby

Tel: 08-732 35 00
E-post: info@checkproof.com