Säkra arbetsplatsen med nya rutiner

Oavsett var på Covid-19 kurvan vi befinner oss så har rutiner fått en helt ny innebörd och
förutsättningarna för många verksamheter har ändrats. Företag ställs nu inför att ta ett helhetsgrepp
om sin verksamhet för att på bästa sätt hantera pandemins effekter. En prioriterad åtgärd är att
stötta medarbetare att anpassa sig till det nya normala och att säkerställa trygga arbetsplatser.

CheckProof stärker organisationen i alla led och underlättar det viktiga arbete ni har framför er. Vi
hjälper er att få igång systemet inom 48 timmar. Boka en demo idag.

 • Lägg upp befintliga/nya checklistor för rutiner kring t ex skyddsutrustning, rengöring, hygien, in- och utcheckning av personal
 • Öka efterlevnaden av rutiner och regler
 • Stärk internkommunikationen
 • Hitta nya effektiva arbetssätt
 • Minimera oplanerade kostnader
 • Få full spårbarhet och underlag för åtgärder
 • Instruera och dokumentera på distans med bilder och steg för steg guider i mobilen
 • Kommunicera realtidsinformation, åtgärder eller tilldela/överlåt uppgifter och ansvar
Image

Det här är CheckProof

Säkerställ rutiner och optimera arbetet med hjälp av skräddarsydda checklistor
och ärenderapportering i mobilen. 

Image

CheckProof är det optimala verktyget för att digitalisera ditt arbete med förebyggande underhåll, kvalitet samt hälsa & säkerhet.

Använd appen för:

 • Alla typer av egenkontroller och tillsynskontroller
 • Skyddsronder, riskbedömningar m.m.
 • Vätskepåfyllnad och tankningar för all typ av utrustning
 • Avvikelsehantering
 • Incidentrapportering som tillbud, olycksfall, riskobservationer m.m.
I appen finns också ett offline-läge som möjliggör inrapportering där det normalt sett inte finns någon täckning eller trådlöst nätverk.
Funktioner