Rapportera farligt avfall direkt i mobilen

Med CheckProof rapporterar ni smidigt uppgifter om farligt avfall direkt i vår app.

Snabbt 

Effektivt

Spårbart

2 500 SEK

Per månad. Obegränsat antal användare. 

Image

Nya regler om digital rapportering

Alla verksamheter som hanterar farligt avfall är skyldiga att anteckna uppgifter enligt avfallsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter.

Den som är skyldig att anteckna ska sedan 1 november 2020 även rapportera uppgifterna digitalt till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Bakgrund: Elektronisk rapportering sedan 1 november 2020
För att säkerställa att farligt avfall hanteras på ett lämpligt sätt ska alla medlemsländer i EU använda ett elektroniskt register för uppgifter om farligt avfall. Syftet är även att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet.

Image
Image

Rapportera farligt avfall med CheckProof

Hör Linn berätta om CheckProofs koppling till Naturvårdsverket som möjliggör enkel rapportering i mobilen!

Färdiga mallar

Med CheckProof får du färdiga mallar att rapportera från, utformade efter just er verksamhet.

Snabbare inmatning

I CheckProof kan ni ange förifylld information. Det spar tid och du slipper upprepad inmatning vid varje rapportering.

Historik och överblick

Få en överblick över era tidigare inskickade rapporter. Här kan du se statistik över er hantering av farligt avfall.

Effektivare rapportering

Gör det lättare för operatörer på fältet att rapportera farligt avfall. Med CheckProof app rapporterar ni i realtid, direkt i mobilen istället för att behöva logga in via Naturvårdsverkets e-tjänst.

Vill ni göra det enkelt att rapportera er hantering av farligt avfall?

Ange dina uppgifter så blir du kontaktad av vårt säljteam som hjälper er att komma igång.

2 500 SEK

Per månad. Obegränsat antal användare. 

Vad räknas som farligt avfall?

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall. De största mängderna farligt avfall består av förorenade jordmassor och kemiskt avfall. Annat farligt avfall kommer exempelvis från uttjänta fordon, elprodukter, impregnerat trä och lösningsmedel.  Vissa typer av avfall är tydligare än andra att identifiera som farligt avfall, t ex spillolja. Men det finns också produkter som innehåller giftiga metaller och andra miljögifter, t ex lysrör som kan innehålla kvicksilver.

Ett bra stöd för att bedöma om avfallet är farligt är produktens säkerhetsdatablad, som ska innehålla information om produktens farliga egenskaper.

Vem är skyldig att rapportera?

I stort sett alla som bedriver en yrkesmässig verksamhet är skyldig att rapportera till avfallsregistret. Det gäller verksamheter som producerar, transporterar, samlar in eller tar emot, behandlar, mäklar eller handlar med farligt avfall.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

Visste du att

0+
miljoner anteckningar över farligt avfall rapporterades under nov 2020-nov 2021.
0+
olika verksamheter har rapporterat till avfallsregistret.