Hållbar bergmaterialindustri: utmaningar och lösningar för en bransch i förändring 

Published: 2023-05-02
Written by: Linn Björklund
Image

Klimatomställning, elektrifiering och den tekniska utvecklingen är prioriterade frågor  inom bergmaterialindustrin just nu. Vilka är de främsta hindren för att göra branschen mer hållbar idag, och vad behöver göras för att nå klimatmålen framåt? Trots delvis mörka prognoser finns en märkbar optimism från både branschaktörer och experter inom hållbarhetsteknologi.  

Klimat och teknisk utveckling. Det är två områden som ligger högt på bergmaterialbranschens agenda. Detta märktes också tydligt under 2023 års upplaga av den branschdag som SBMI (Sveriges bergmaterialindustri) anordnar varje år. Utmaningarna är stora, inte minst när det gäller att nå de klimatmål som är fastställda i Parisavtalet.  

Precis som för samhället i stort är ekvationen svår att få ihop: hur kan vi upprätthålla den standard vi har vant oss vid och samtidigt genomföra de förändringar som krävs? Enligt två av talarna på SBMI-dagen, Anneli Alersjö och Lydia Rydin från Ecogain, är det i det aktuella läget inte heller tillräckligt att bromsa klimatpåverkan. Vi måste också bygga upp på nytt och kompensera för den inverkan vi redan har orsakat. Netto noll räcker alltså inte  – vi måste nå netto plus.  

3 utmaningar för svenska bergmaterialbranschen 

1. Effektbrist i elnätet – en bromskloss för elektrifieringen 

Industrin behöver ställa om och vara elektrifierad till år 2030. Ändå händer det redan idag att täkter blir nedstängda på grund av stora störningar på elnätet – eller blir nekade att ansluta alls. Läget bekräftades under branschdagen när Björn Strokirk från SBMI frågade sin publik om detta. 

2. Materialåtervinning – lång väg kvar till ett cirkulärt byggande 

En annan viktig faktor för att nå klimatmålen är omställningen till ett cirkulärt anläggningsbyggande. Här har branschen en lång väg att gå, enligt Valon Hasanaj från Sweco, som också talade under SBMI-dagen. Endast 7% av de massor som produceras vid byggandet av nya vägar och järnvägar cirkuleras eller återbrukas i Europa. I Sverige är den siffran bara 1%. 

3. Bristande inrapportering från fältet 

Branschens mål kring energieffektivisering och minskade klimatutsläpp behöver kunna mätas och följas upp utifrån verkliga data. Annars ser de bara bra ut på pappret, men får ingen verklig effekt. Att uppnå detta kräver effektiv rapportering. Här finns ofta ett glapp i förutsättningar mellan kontorspersonal och dem som jobbar ute på fältet. Detta glapp behöver stängas. För oavsett hur bra system man har: utan aktuella och relevanta data från såväl uppkopplad utrustning som maskinoperatörer på plats är det omöjligt att få en komplett bild av hur det faktiskt ser ut i verksamheterna. 

Trots utmaningarna: nästan 7 av 10 tror att branschen kan klara klimatmålen 

En enkätfråga som ställdes under SBMI-dagen var “Kommer branschen att nå klimatmålen enligt färdplanen?” Såhär fördelades svaren: 

Ja – 67% 

Nej – 33% 

Trots de stundtals mörka prognoserna så är känslan i branschen alltså övervägande optimistisk. De flesta tror att det fortfarande är möjligt för branschen att nå målen, och att alla åtaganden – stora som små – räknas. Det viktiga är att göra det tillsammans och lära av andra som har kommit längre, till exempel genom att implementera framgångsfaktorer från gruvindustrin i byggbranschen. 

Framtidsoptimism från tongivande hållbarhetsentreprenör och klimataktivist  

Hållbarhetsentreprenören och klimataktivisten Rebecka Carlsson, som var en av talarna på SBMI-dagen, lyfter fram betydelsen av exponentiell klimatomställning. Det handlar om att stoppa klimatförändringarna tillräckligt snabbt – istället för att öka utsläppen exponentiellt behöver vi minska dem exponentiellt. De kommande 100 åren kommer att motsvara 20 000 år av teknologisk utveckling. Prognoser pekar mot att världens 500 största företag inte kommer att finnas kvar om tio år, och att deras ersättare ännu inte har grundats.  

Det ställer oss inför utmaningen att ta fram lösningar för en framtid som vi inte har möjlighet att förutse. Samtidigt innebär den explosiva utvecklingstakten stora möjligheter: När vi väl hittar rätt – med hjälp av exponentiella teknologier, beteendeförändringar och systemförändringar – så kommer detta att ta utvecklingen åt rätt håll väldigt snabbt, enligt Rebecka Carlsson. 

— 

Vill du läsa om hur digitalisering kan bidra till minskade koldioxidutsläpp i tung industri? Missa inte artikeln om hur du får koll på bränsleförbrukning och tomgångskörning med realtidsdata.

Want to know what CheckProof can do for you?

CheckProof's easy-to-use app makes it easier to do the right thing at the right time. Discover how you can run world-class maintenance that is both cost-effective and sustainable.

Book a demo
Featured image for “Hållbar bergmaterialindustri: utmaningar och lösningar för en bransch i förändring ”
2023-05-02

Hållbar bergmaterialindustri: utmaningar och lösningar för en bransch i förändring 

Klimatomställning, elektrifiering och den tekniska utvecklingen är prioriterade frågor inom bergmaterialindustrin just nu. Vilka är de främsta hindren för att göra branschen mer hållbar idag, och vad behöver göras för att nå klimatmålen framåt? Trots delvis mörka prognoser finns en märkbar optimism från både branschaktörer och experter inom hållbarhetsteknologi.
Featured image for “Så sänker Swerock sina underhållskostnader med smart digitalisering”
2022-10-21

Så sänker Swerock sina underhållskostnader med smart digitalisering

Datadriven optimering med digitala verktyg har hjälpt Swerock att sänka underhållskostnaden per producerat ton med en tredjedel på tre år. Läs varför projektchefen Payman Namvar har valt ett ovanligt upplägg för underhållsarbetet – och varför han ser CheckProof som det modernaste underhållssystemet på marknaden idag.
Featured image for “Så kan gamification minska tomgångskörning i tunga industrier”
2022-06-21

Så kan gamification minska tomgångskörning i tunga industrier

Att bryta en dålig vana är svårt, och att tvinga på förändring ovanifrån i större organisationer lyckas sällan. Därför behöver du implementera engagerande verktyg i ditt omställningsarbete, och gamification är en fantastisk metod för det. Här visar vi dig hur spelelement påskyndar och förenklar organisationsförändring nedifrån och upp.
Featured image for “Så etablerar du en kultur för ständig förbättring på din anläggning”
2022-06-17

Så etablerar du en kultur för ständig förbättring på din anläggning

Ständig förbättring är precis vad det låter som. Du strävar efter att alltid göra saker bättre, eftersom det alltid finns utrymme för det. Detta hjälper dig att hitta möjligheter för optimering av produktion och utrustning, vilket ger högre effektivitet och lägre kostnader i din verksamhet. Konceptet låter enkelt, men hur etablerar du en kultur för ständig förbättring på din anläggning?
Featured image for “Trött på att släcka bränder? 3 situationer du kan undvika med förebyggande underhåll”
2022-06-13

Trött på att släcka bränder? 3 situationer du kan undvika med förebyggande underhåll

Föreställ dig att du tar in din bil på service. Du gör det för att ersätta saker innan de går sönder – inte efter. Genom att agera på detta sätt minskar du risken för oplanerad nertid i framtiden och även riskerna som kommer med att hantera bristfällig utrustning. Samma sak gäller för anläggningar som använder tunga maskiner. I detta inlägg listar vi 3 vanliga situationer där förebyggande underhåll sparar dig både tid och pengar, och gör din verksamhet mer effektiv.
Featured image for “Så förbättrade Jehander sina kvalitetskontroller med CheckProof”
2022-05-30

Så förbättrade Jehander sina kvalitetskontroller med CheckProof

Jehander – ledande ballastproducent och del av den globala koncernen HeidelbergCement – har högsta kvalitet som sin högsta prioritet. Deras 11 olika anläggningar behöver fungera sömlöst med varandra. Kvalitetskontroller med papper och penna var helt enkelt inte bra nog. Därför vände de sig till CheckProof.
Featured image for “Snabb implementering när CheckProof blev Preems nya ronderingsverktyg”
2022-05-25

Snabb implementering när CheckProof blev Preems nya ronderingsverktyg

Att rulla ut “ännu ett nytt system” är sällan populärt. Men CheckProofs app välkomnades med öppna armar av en personalstyrka som tröttnat på att titta mer i sitt ronderingsverktyg än på anläggningen som skulle kontrolleras.
Featured image for “Så får du koll på er bränsleförbrukning och tomgångskörning med realtidsdata”
2022-05-02

Så får du koll på er bränsleförbrukning och tomgångskörning med realtidsdata

I takt med att bensin- och dieselpriser når nya rekordnivåer utgör bränslekostnaderna en snabbt växande andel av de totala driftskostnaderna för företag i bränslekrävande industrier. Se till att ni har rätt verktyg för att samla in och använda realtidsdata från er maskinpark.
Featured image for “Digitalisera dina rutiner för att bli mindre beroende av nyckelpersoner”
2022-04-26

Digitalisera dina rutiner för att bli mindre beroende av nyckelpersoner

Vad skulle hända om hälften av ditt team på fältet blev sjuka samtidigt? Skulle din verksamhet kunna fortsätta som vanligt med en provisorisk lösning lösning, eller skulle den stanna upp helt? Om din dagliga verksamhet är beroende av att ha nyckelpersoner på plats innebär det en hög risk för ditt företag. Därför behöver du digitalisera dina dagliga rutiner med skräddarsydda
Featured image for “Digitala kvalitetskontroller i 4 enkla steg”
2022-04-06

Digitala kvalitetskontroller i 4 enkla steg

Krånglig kvalitetskontroll ökar risken för kontaminerad data – speciellt om den görs manuellt. Du behöver därför implementera en digital process för där datan kommer direkt från källan. Detta ökar dess precision och minskar risken för kontaminering. Men hur lägger man upp en bra process?