HeidelbergCement skriver globalt avtal med CheckProof

HeidelbergCement skriver globalt avtal med CheckProof

11 Februari, 2020

Efter att ha slutit avtal med en av världens största tillverkare av bergmaterial, cement och betong, kommer CheckProof nu att vara en del av HeidelbergCement Group:s kontinuerliga förbättringsarbete.

Produkter från HeidelbergCement Group används för byggande av hus, infrastruktur och kommersiella och industriella anläggningar över hela världen, vilket ställer höga krav på kvalitet och driftsäkerhet. Koncernen sökte efter ett sätt att arbeta strukturerat med förebyggande underhåll på sina processanläggningar. Man såg även ett behov av att effektivisera arbetet med kvalitetskontroller, felärenden och datainsamling. De hittade lösningen i CheckProof.

– Det är extra kul att få förtroende från denna stora aktör, säger Håkan Holmgren, VD och grundare CheckProof.
Vi ser att det finns en gemensam nämnare när det kommer till den här typen av utmaningar. Det handlar ofta om att få fungerande rutiner för att samla in data så att rätt åtgärder kan sättas in i rätt tid. Här har medarbetare i produktionen en nyckelroll. Genom att erbjuda dem ett verktyg som underlättar vardagen blir rutinerna en naturlig del av arbetet, vilket ger effekter i hela bolaget.

HeidelbergCement Group grundandes 1873 och har idag mer än 58 000 anställda i över 60 länder. De kommer främst att använda CheckProof inom produktion av bergmaterial men även för affärsområdena Asfalt och Betong samt även i viss utsträckning inom Cement.

– CheckProof har tillhandahållit en lösning för ärendehantering som är lättanvänd, snabb att implementera och som kompletterar våra digitaliseringsinsatser på ett bra sätt, säger Dr Oliver Patsch, CCM chef med ansvar för bergmaterial och asfalt inom HeidelbergCement Group.

Flexibiliteten gör det möjligt för oss att skräddarsy upplägget efter de specifika behoven i våra täkter samtidigt som vi får strukturen för att kontinuerligt förbättra våra underhållsrutiner.

För mer information, kontakta:
Håkan Holmgren, VD
+46-70-546 43 36
hakan.holmgren@checkproof.com

Image