Jobba smartare med hälsa, miljö & säkerhet

HSE-arbetet säkrar arbetsplatsen

Att ta sitt arbetsgivaransvar behöver inte vara svårt. Skapa en trygg arbetsplats för dina medarbetare genom att kontinuerligt förbättra företagets arbete med hälsa, miljö och säkerhet. Konkretisera och utvärdera ert HSE-arbete med digitala verktyg för att säkra efterlevnad, engagera hela företaget och spara pengar – oavsett bransch.

Hälsa, miljö och säkerhet i praktiken

Allt yrkesarbete är förenat med risk. Känner du till vilka steg/moment du behöver följa i ditt HSE-arbete?

Identifiera och utvärdera riskerna

Kartlägga och kategorisera vilka risker som finns på er arbetsplats. Använd underlaget som grund till din HSE-policy och fördela ansvaret för uppföljning.

Kontrollera och rapportera

Etablera säkerhetsrutiner som eliminerar eller minskar riskerna tillsammans med dina medarbetare. Ett digitalt ledningssystem förenklar det dagliga säkerhetsarbetet, säkrar efterlevnad och ser till att rutiner och kontroller sker med rätt intervall.

Följ upp HSE-arbetet

Sammanställ er statistik och gå igenom avvikelserapporteringen. Gör justeringar och integrera de nya rutinerna i verksamheten.

Så effektiviserar CheckProof ditt HSE-arbete

CheckProofs ledningssystem med checklistor och ärenderapportering gör din arbetsplats säkrare. Gör rätt vid rätt tidpunkt med full spårbarhet på plats. När kontroller, avvikelser eller incidenter rapporteras meddelas den ansvariga automatiskt och får all information som behövs för att agera.

Öka inrapportering av incidenter och ärenden 

CheckProof gör incident- och ärenderapportering enkelt. Inga fler inaktuella eller borttappade formulär, otillräcklig information eller brist på tid.

Om incident- och ärendehantering

Identifierar återkommande avvikelser

Lägg en bra grund för förbättringsarbetet. Med CheckProof rapporterar du avvikelser direkt i mobilen och kan sedan kategorisera, filtrera och söka bland tidigare rapporter för att identifiera återkommande fel och viktiga samband.
Om avvikelsehantering

Funktioner för ökad trygghet

Schemalagda skyddsronder med push-meddelanden, tilldelat ansvar, steg för steg-guider och obligatoriska kontrollpunkter förbättrar ditt arbete med hälsa, miljö och säkerhet.
Om checklistor
Funktioner

Följer lagkrav, regler & standard

Förbättra dina kvalitetsrutiner med CheckProof. Det underlättar efterlevnad och dokumentation enligt branschens föreskrifter och ISO-standarder. 

Om kvalitetskontroller

Förebygg och följ upp

Skyddsrond & säkerhetsobservation

Incident- och ärendehantering 

Säker jobbanalys  

Egenkontroll PPE 

Brandskyddskontroll 

Internrevisioner 

Rapportering av vätskeförbrukning 

Avvikelsehantering 

Riskbedömning

Åtgärder för Covid-19 

Boka en demo
Marine frontline worker follows safety routines

Se hur andra företag digitaliserar sitt HSE-arbete

Kolla in hur CheckProof används för att förbättra HSE, underhåll och kvalitetsarbete i en rad olika branscher.

Säkerhet är det absolut viktigaste för oss. Det är därför vi måste säkerställa att vi gör samma saker varje dag.

JAN NILSSON, CEO
SKARA SOMMARLAND
Fler kundberättelser

Upplev CheckProof Live!

Är vi verkligen så bra som vi säger? Avgör själv på 30 minuter!