Jobba smartare med
hälsa, säkerhet & miljö 

Boka en demo

Bygg ett starkt HSE-team

Vissa saker bara måste fungera. Se till att checklistor för hälsa, säkerhet och miljö alltid finns tillgängliga och gör det enklare för alla att rapportera ärenden. 

Från strategi till handling

Skyddsrond & säkerhetsobservation

Incident- och ärendehantering

Säker jobbanalys 

Egenkontroll PPE

Brandskyddskontroll

Internrevisioner

Rapportering av vätskeförbrukning

Avvikelsehantering

Riskbedömning

Åtgärder för Covid-19

Boka en demo
Maintenance system CheckProof
Image

Säkerhet är det absolut viktigaste för oss. Det är därför vi måste säkerställa att vi gör samma saker varje dag.

Jan Nilsson - CEO, Skara Sommarland
Fler kundberättelser

Ett ledningssystem som når hela verksamheten

Mobilanpassade checklistor och ärenderapportering lägger grunden för tryggare arbetsplatser. Det blir lättare att göra rätt vid rätt tidpunkt med full spårbarhet på plats. När kontroller, avvikelser eller incidenter rapporteras meddelas den ansvariga automatiskt och får all information som behövs för att agera.

Öka inrapportering av incidenter och ärenden 

CheckProofs användarvänliga app gör rapporteringen enklare än någonsin. Inga fler inaktuella eller borttappade formulär, otillgänglig information eller brist på tid.  

Sätt struktur för ökad trygghet

Schemalagda skyddsronder med funktioner som push-meddelanden, tilldelat ansvar, steg för steg-instruktioner och obligatoriska kontrollpunkter bidrar till att hålla dina medarbetare oskadade varje dag.

Få koll på återkommande avvikelser 

CheckProofs adminpanel gör det enkelt att kategorisera, filtrera och söka tidigare information , så du snabb kan hitta exakt vad du letar efter eller få insikter i arbetet med hälsa, säkerhet och miljö. 

Följ lagkrav, regler & standard 

Öka spårbarheten och uppföljningen av inspektioner, ronderingar och olika arbetssätt och metoder inom HSE. Underlätta efterlevnad och dokumentation enligt föreskrifter och standarder, som ISO 45001.

Åtgärder för Covid-19 

I och med Covid-19, har rutiner fått en helt ny innebörd och villkoren för många branscher har förändrats. Företag står nu inför att ta ett helhetsgrepp om sin verksamhet för att bäst hantera pandemins effekter. En prioriterad åtgärd är att stödja anställda att anpassa sig till det nya normala och säkra trygga arbetsplatser. CheckProof stärker organisationen på alla nivåer och underlättar det viktiga arbete ni gör.

Checklistor för skyddsutrustning, rengöring, hygien, in- och utcheckning av personal

Underlätta kommunikation mellan team och avdelningar

Underlag för att analysera effektiva och arbetssätt och kostnadsbesparingar

Få underlag som stöd för viktiga beslut 

Instruera och dokumentera på distans med bilder och steg för steg-guider  

Kommunicera information, åtgärder och tilldela uppgifter på ett ögonblick

Illustration of mobile solutions to support Covid-19 measures

Incident- & ärendehantering

Gör det enklare för alla att rapportera viktiga ärenden och att dela med sig av förebyggande insatser inom hälsa, säkerhet och miljö. Incident- och ärendehantering inkluderar ett fördefinierat arbetsflöde med obligatoriska steg att följa innan ärenden kan klarmarkeras och stängas.

 
Worker in electric mini car using CheckProof App

F

Följ arbetsflöden i realtid, ta action när det behövs och mät hur verksamheten mår. Jämför utmaningar och förbättringar från år till år, identifiera trender, hitta risker och skapa nya initiativ för att utveckla och implementera nya HSE-metoder och rutiner. Se till att var och en gör allt de kan för att hålla sig själva och varandra säkra. 

Boka en demo
Marine frontline worker follows safety routines

I gott sällskap

Hör vad våra kunder tycker! 

Contact portrait - Calle Karlsson

Kontakta oss

Vill veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig och ditt företag.