Så kan gamification minska tomgångskörning i tunga industrier

Published: 2022-06-21
Written by: Linn Björklund

Share this post with others:

Image

Att bryta en dålig vana är svårt, och att tvinga på förändring ovanifrån i större organisationer lyckas sällan. Därför behöver du implementera engagerande verktyg i ditt omställningsarbete, och gamification är en fantastisk metod för det. Här visar vi dig hur spelelement påskyndar och förenklar organisationsförändring nedifrån och upp.

Därför lönar sig lekfullhet på jobbet

Tanken att arbete och nöje är varandras motsatser är ett förlegat koncept, särskilt i en tid när medarbetarengagemang är mer efterfrågat än någonsin. Du behöver kunna motivera, engagera och uppmuntra dina medarbetare till att skapa hållbara och positiva vanor – och det görs bäst med hjälp av emotionell förstärkning.

Genom att koppla positiva spelelement till den vana du vill bryta kan du göra förändringen mer lekfull. På så sätt genomförs beteendeförändringen med utgångspunkt i medarbetarna “på golvet”, istället för att påtvingas uppifrån av chefer och ledning.

5 motivatorer som gör arbetet roligare

Nedan listar vi de inre och yttre motivationsfaktorer du kan använda för att designa en gamification-upplevelse på arbetsplatsen.

Motivationsfaktor 1: Gemenskap

Hur kan du få dina anställda att känna sig som en del av något större?
De flesta vill känna att det man gör, faktiskt spelar roll. Det skapar engagemang hos dina anställda att direkt kunna se resultatet av utfört arbete samt att det bidrar till något mer meningsfullt än summan av deras vardagliga arbetsuppgifter. Kanske kan dina medarbetare tävla tillsammans mot andra liknande anläggningar?

Motivationsfaktor 2: Vinnarskalle

Vem älskar inte känslan av att vinna?
Genom att jämföra resultat med andra kan dina medarbetare få just den känslan. Testa att jämföra en hjullastare med en annan – vilken gjorde bäst ifrån sig? Se till att du berömmer vinnaren.

Motivationsfaktor 3: Ägandeskap

Alla vill veta om de har gjort bra ifrån sig
Se därför till att medarbetarna på fältet kan följa sina resultat på ett enkelt sätt. När vi får omedelbar feedback på vårt arbete och våra prestationer blir vi mer delaktiga.

Motivationsfaktor 4: Socialt inflytande

Och vinnaren är…
Underskatta inte vikten av den sociala dynamiken mellan medarbetare. Vet man vad som krävs för att vinna över kollegan så kan du lita på att det görs – om än bara för att man ska kunna skryta om det i fikarummet.

Motivationsfaktor 5: Undvikande

Gamification betyder inte att allt är på skoj.
Det kan också trigga känslor av förlust. Viljan att undvika negativa konsekvenser är ett kraftfullt verktyg när man jobbar med beteendeförändring. För vem vill komma sist i mål?

Gamification + din anläggning = minskad tomgångskörning

Vi på CheckProof har bestämt oss för att använda spelelement i vår plattform. Med funktionen “Fleet Optimisation” kan du och ditt team minska onödig tomgångskörning av maskiner och fordon.

Onödig tomgångskörning är en dålig vana med många årtionden på nacken. Eftersom värdet av din fordonsflotta eller maskinpark direkt påverkas av drifttiden så skadar tomgångskörningen inte bara miljön, utan också din lönsamhet. Dina koldioxidutsläpp och bränslekostnader ökar, samtidigt som livstiden och andrahandsvärdet av din utrustning minskar.

Men när chefer ber teamet på fältet att bättra sig så håller beteendeförändringen oftast bara i sig i några dagar. Därför är “Fleet Optimisation” utformad med användarna ute på fältet i fokus.

“Fleet Optimisation” kombinerar driftdata som strömmas i realtid, med gamification för att övervaka och jämföra fördelningen av produktiv körtid respektive tomgångskörning mellan olika maskiner, fordon och anläggningar. Funktionen låter teamen på fältet tävla med varandra i en lekfull anda för att se vem som kan minska sin tomgångskörning mest. Detta ger också cheferna möjligheter att belöna önskat beteende och följa upp där det behövs förbättringar.

Vill du också minska tomgångskörningen på dina anläggningar? Om du redan använder CheckProof behöver du bara höra av dig så hjälper vi dig att koppla på funktionen.

Är du inte en CheckProof-användare än? Första steget är att boka en 30-minuters personlig demo.

Share this post with others:

Want to know what CheckProof can do for you?

CheckProof's easy-to-use app makes it easier to do the right thing at the right time. Discover how you can run world-class maintenance that is both cost-effective and sustainable.

Book a demo
Featured image for “Heavy Equipment Maintenance ”
2024-06-14

Heavy Equipment Maintenance 

Consistent and clear maintenance processes are important for most of your assets, however, for heavy equipment it becomes critical. Not only does a systematic maintenance strategy help ensure longevity and optimal performance in heavy equipment, but it also minimizes the risk of accidents and breakdowns. This post covers the distinct characteristics of heavy equipment maintenance and how it can reduce costs and increase availability and productivity when done right.
Featured image for “What is Idling in the Heavy Industry?”
2024-05-30

What is Idling in the Heavy Industry?

In the construction materials and heavy equipment industry, idling refers to engines running without doing productive work. For example, machines in quarries that are running, but not productively moving equipment or materials are common instances where idling occurs.
Featured image for “What is Preventive Maintenance?”
2024-05-24

What is Preventive Maintenance?

Preventive maintenance is a method of proactive maintenance management that relies on doing things ahead of time, before it becomes a problem.
Featured image for “Empowering Maintenance Teams – Building Accountability for Operational Excellence”
2024-05-17

Empowering Maintenance Teams – Building Accountability for Operational Excellence

When you return to work on Thursday morning, you soon notice that the feed conveyor still hasn’t been fixed. The technicians have a lot on their to-do list, but this is a high-priority matter that must have fallen between the cracks. You start to wonder: “How can I make my team more accountable?”
Featured image for “Predictive vs Preventive Maintenance Explained”
2024-04-24

Predictive vs Preventive Maintenance Explained

If you work with maintenance management within the construction materials industry, predictive and preventive maintenance will be on your radar. Each method is a proactive maintenance practice, yet they can offer distinct advantages and drawbacks, supporting different operational needs and objectives. We break down both maintenance strategies – when they should be applied, how they compare, and what to consider when choosing which maintenance approach suits your business best.
Featured image for “Seamless Workflows: Optimizing data collection with CheckProof and ERP Systems”
2024-04-17

Seamless Workflows: Optimizing data collection with CheckProof and ERP Systems

Larger companies across a variety of industry segments worldwide, tend to rely on Enterprise Resource Planning (ERP) systems to manage day-to-day operations. The construction materials industry is no exception, and ERP systems will often form the backbone of how companies manage their supply chain, finances, purchasing, and more. CheckProof offers an external API that enables integrations with ERP systems. Merging data
Featured image for “The Importance of Quality Control”
2024-04-11

The Importance of Quality Control

In the construction materials industry (or for that matter, any other) effective Quality Control (QC) routines are business critical and adopting digital quality controls can be transformative in maintaining product standards, meeting customer expectations, and ultimately, ensuring business success.
Featured image for “Combining Maintenance and HSEQ workflows can be a game changer”
2024-03-26

Combining Maintenance and HSEQ workflows can be a game changer

In the Construction Materials industry, setting up workflow processes for Health, Safety, Environment, and Quality (HSEQ) that are effective and easily adopted, is business critical.  Ensuring smooth operations while keeping to stringent safety standards is non-negotiable.
Featured image for “Benefits of Using RFID for Preventative Maintenance ”
2024-03-15

Benefits of Using RFID for Preventative Maintenance 

Preventative maintenance is all about identifying and avoiding defects and deviations before they cause problems and expensive breakdowns. Routines are critical to safe maintenance work. But how can you ensure your operators know the maintenance for every piece of machinery AND that they carried out the checks?
Featured image for “Importance of Routine Maintenance”
2024-03-07

Importance of Routine Maintenance

There is an increased awareness and acceleration within the heavy industries on how ‘Routine Maintenance’ workflows should replace traditional reactive maintenance methods for the upkeep of equipment and the wellbeing of personnel. Routine Maintenance when done well can form the backbone of any well-functioning system, whether it’s a piece of machinery, a vehicle, or even a building.