Effektiv incidentrapportering direkt i mobilen

Koppla ihop produktion och kontor för att jobba smidigt och säkert

App screenshot of incident reporting

Ett kraftfullt verktyg för viktiga uppgifter

Se till att alla kan rapportera incidenter och ärenden på ett enkelt sätt i mobilen. Det triggar automatiskt en process med obligatoriska steg att följa innan ärendet kan klarmarkeras och stängas.

Incidenter (olyckor och tillbud)

Säkerhetsobservationer

Reklamationer

Förbättringsförslag

Involve everyone in your HSE work

En struktur som håller

Bygg mallar och arbetsflöden utifrån rådande krav och handlingsplaner. Anpassa formulär för olika typer av incidenter och i enlighet med företagets KPI:er för att öka chanserna att nå era mål.

Utse ansvarig

Ta foto direkt i formuläret 

Mall för arbetsflöde

Skapa kategorier

Rapportera anonymt

Templates and workflows for incident management

Exempel på användning

Incidenter

Få rapportering direkt om olyckor eller tillbud uppstår. Med skräddarsydda formulär får du all information du behöver för att kunna agera, identifiera orsaker och arbeta förebyggande.

Säkerhets-observationer

Lättillgängliga formulär som är enkla att fylla i leder till ökad rapportering av brister. Spårbarhet och notiser om uppföljning leder i sin tur till en säkrare arbetsplats.

Reklamationer

Använd ärenderapportering för reklamationer, både internt och externt, till exempel genom att möjliggöra kundreklamationer till CheckProof via en URL-länk på din webbplats.

Förbättrings-förslag

Riskera inte att förlora nästa framgångsrika idé! Använd CheckProof för att lyfta intern kunskap och erfarenhet på ett enkelt sätt. Utse ansvarig för att säkerställa återkoppling och främja en förbättringskultur inom företaget.

Enkelt att rapportera.
För vem som helst.

Minimera sådant som står i vägen för dokumentation och dina medarbetares säkerhet. Gör det möjligt för alla att komma åt digitala formulär, även de som inte använder CheckProof. Rapportera från appen, dator eller via en publik URL-länk.

Frontline worker using mobile app for incident reporting

Ett strukturerat arbetsflöde

Image

1. Rapportera

Snabb rapportering med anpassade formulär i CheckProofs användarvänliga app, adminpanel eller via URL-länk.

2. Komplettera

Komplettera rapporten om det behövs genom att till exempel tagga någon att  ta bilder, läsa av utrustning eller lägga till ytterligare kommentarer.

3. Gör riskbedömning & utredning

Informationen vägs i en matris för att ge dig en gedigen riskbedömning.
Gör orsaksanalys med "5 x varför" genom att svara på automatiskt genererade frågor.

4. Åtgärda

Agera och delegera utifrån information av hög standard, med vetskap om att dina beslut är väl förankrade. Tilldela ansvar för åtgärder och få aviseringar vid uppdateringar.

5. Följ upp

Med alla faktorer relaterade till ärendet på ett ställe, får du hela bilden. Historik och statistik gör att du kan se mönster och gå till botten med problem snarare än att brandsläckande åtgärder.

6. Klar!

Gratulerar till en välstrukturerad arbetsflöde och ett utmärkt utförande!

.

Får du ofta leta efter delar av information på flera olika ställen?

Upptäck hur lätt det är att ha allt samlat på en enda plats. Få en organiserad, tydlig bild av alla ärenden med status, statistik och historik! Jämför över tid och se resultat. Exportera till PDF för att dela internt, med myndigheter eller andra externa parter.

Illustration of incident overview

Upplev CheckProof Live!

Är vi verkligen så bra som vi säger? Avgör själv på 30 minuter!