Minska nertid i produktionen

Published: 2022-01-27
Written by: Linn Björklund
Image

Det ligger mycket sanning i uttrycket “det som mäts blir gjort”. Börjar du inte mäta vad som orsakar driftstopp i din verksamhet så vet du inte heller vad du ska jobba med för att förbättra tillgängligheten framåt. Dokumentation och spårbarhet är därför A och O för att minska nertiden. Men hur ser du till att dessa viktiga frågor prioriteras i en hektisk arbetsvardag? Här är fyra tips som hjälper dig att lyckas.

1. För en utförlig dagbok över all oplanerad nertid

För en driftstoppsdagbok som inkluderar alla former av stillestånd, störningar och akut avhjälpande underhåll som orsakar nertid. Se till att dokumentationen är så detaljerad som möjligt med bilder och kommentarer, så att det tydligt framgår vad stoppet berodde på, vilken del av anläggningen som var orsaken, samt hur länge nertiden varade och vilka åtgärder som vidtogs för att lösa problemet.

Genom att samla in data löpande över tid kan du börja kartlägga vilka typer av problem som orsakar flest driftstörningar mot planerad drift. Det ger dig faktan du behöver för att fatta välgrundade beslut som minskar oplanerad nertid framöver. Det kan till exempel handla om att förbättra rutiner och arbetssätt, eller att räkna ut ROI på större investeringar som krävs för att bygga bort grundorsaken till driftstörningarna. Dokumentationen i driftstoppsdagboken minimerar dessutom risken att viktig information faller mellan stolarna om någon i teamet blir sjuk eller slutar. 

2. Glöm inte den viktiga uppföljningen

Dokumentation är ett viktigt första steg, men utan ordentlig uppföljning ger den inte önskad effekt. Låt därför inte dokumentationen av nertiden samla damm i någon pärm. Gör ett urval baserat på de driftstopp där du ser ett samband, liksom där du ser störst potential till förbättring. Analysera sedan orsakerna och lägg upp en åtgärdsplan för att bygga bort eller tillsätta rutiner för att minimera framtida driftstörningar. Gör sedan löpande uppföljning till en naturlig del av agendan på vecko- eller månadsmöten med personalen. På så sätt visar du att de här frågorna är prioriterade internt, samtidigt som viktiga lärdomar kan upptäckas och delas direkt med hela teamet.

BÄSTA PRAXIS  9 tips för att maximera tillgängligheten i produktionen genom smart  digitalisering  Ladda ner guide

3. Jobba aktivt med beteendeförändring

Att se till att var och en vet vad de ska göra för att maximera tillgängligheten är en sak; att få ett beteende att verkligen sätta sig i arbetsgruppen är något annat. För att lyckas behövs tydlighet i ledarskap och ansvarsfördelning. Medarbetarna måste förstå syftet med – och se resultaten av – att följa uppsatta rutiner och dokumentera felärenden och störningar. Annars riskerar bristande motivation (och den mänskliga faktorn) att leda till slarv, bortprioriteringar och missad registrering av viktig data. Även här är uppföljningen avgörande för framgång. Den behövs dels för att visa långsiktiga resultat av arbetsuppgifter som kan vara svåra att se den omedelbara effekten av, och dels för att upptäcka om något har missats. Att göra rätt ska vara enkelt och motiverande; att inte göra det behöver få konsekvenser – innan det leder till ett nytt oplanerat driftstopp.

Tips! Använd gamification för att uppnå långvarig beteendeförändring i ditt team, till exempel för att minska onödig tomgångskörning.

4. Digitalisera dokumentationen och underhållet

Ju större anläggningen är, desto mer finns det att kontrollera och dokumentera, vilket snart blir övermäktigt om det görs på papper. Allt fler företag väljer istället att använda digitala system för uppföljning och dokumentation av driftstopp och nertid (såväl orsakade av akut avhjälpande underhåll som andra störningar), liksom för detaljerade checklistor och rutiner för det löpande underhållsarbetet. Det möjliggör en omfattande dokumentation med kategorisering, bilder och kommentarer med fullt historikflöde – utan att det tar särskilt mycket resurser i anspråk; varken i arbetstid eller utrymme i form av pärmar. Genom att koppla styrsystemen på sina enheter eller anläggningar kan man få olika rutiner att automatiskt aktiveras efter exempelvis ett visst antal produktionstimmar, körda mil eller producerade enheter. Det gör underhållsarbetet mer träffsäkert än om en viss rutin ska utföras vid en viss tidsintervall, oavsett hur produktionen har sett ut under tiden. 

Vi hoppas att de här tipsen kan hjälpa dig att jobba mer systematiskt med dokumentation och uppföljning för att minska nertiden i din verksamhet. Vill du få mer inspiration för att ta ditt digitala underhållsarbete till nästa nivå? Missa inte artikeln Så kan RFID bidra till att optimera dina underhållsrutiner

Want to know what CheckProof can do for you?

CheckProof's easy-to-use app makes it easier to do the right thing at the right time. Discover how you can run world-class maintenance that is both cost-effective and sustainable.

Book a demo
Featured image for “Så sänker Swerock sina underhållskostnader med smart digitalisering”
2022-10-21

Så sänker Swerock sina underhållskostnader med smart digitalisering

Datadriven optimering med digitala verktyg har hjälpt Swerock att sänka underhållskostnaden per producerat ton med en tredjedel på tre år. Läs varför projektchefen Payman Namvar har valt ett ovanligt upplägg för underhållsarbetet – och varför han ser CheckProof som det modernaste underhållssystemet på marknaden idag.
Featured image for “Så kan gamification minska tomgångskörning i tunga industrier”
2022-06-21

Så kan gamification minska tomgångskörning i tunga industrier

Att bryta en dålig vana är svårt, och att tvinga på förändring ovanifrån i större organisationer lyckas sällan. Därför behöver du implementera engagerande verktyg i ditt omställningsarbete, och gamification är en fantastisk metod för det. Här visar vi dig hur spelelement påskyndar och förenklar organisationsförändring nedifrån och upp.
Featured image for “Så etablerar du en kultur för ständig förbättring på din anläggning”
2022-06-17

Så etablerar du en kultur för ständig förbättring på din anläggning

Ständig förbättring är precis vad det låter som. Du strävar efter att alltid göra saker bättre, eftersom det alltid finns utrymme för det. Detta hjälper dig att hitta möjligheter för optimering av produktion och utrustning, vilket ger högre effektivitet och lägre kostnader i din verksamhet. Konceptet låter enkelt, men hur etablerar du en kultur för ständig förbättring på din anläggning?
Featured image for “Trött på att släcka bränder? 3 situationer du kan undvika med förebyggande underhåll”
2022-06-13

Trött på att släcka bränder? 3 situationer du kan undvika med förebyggande underhåll

Föreställ dig att du tar in din bil på service. Du gör det för att ersätta saker innan de går sönder – inte efter. Genom att agera på detta sätt minskar du risken för oplanerad nertid i framtiden och även riskerna som kommer med att hantera bristfällig utrustning. Samma sak gäller för anläggningar som använder tunga maskiner. I detta inlägg listar vi 3 vanliga situationer där förebyggande underhåll sparar dig både tid och pengar, och gör din verksamhet mer effektiv.
Featured image for “Så förbättrade Jehander sina kvalitetskontroller med CheckProof”
2022-05-30

Så förbättrade Jehander sina kvalitetskontroller med CheckProof

Jehander – ledande ballastproducent och del av den globala koncernen HeidelbergCement – har högsta kvalitet som sin högsta prioritet. Deras 11 olika anläggningar behöver fungera sömlöst med varandra. Kvalitetskontroller med papper och penna var helt enkelt inte bra nog. Därför vände de sig till CheckProof.
Featured image for “Snabb implementering när CheckProof blev Preems nya ronderingsverktyg”
2022-05-25

Snabb implementering när CheckProof blev Preems nya ronderingsverktyg

Att rulla ut “ännu ett nytt system” är sällan populärt. Men CheckProofs app välkomnades med öppna armar av en personalstyrka som tröttnat på att titta mer i sitt ronderingsverktyg än på anläggningen som skulle kontrolleras.
Featured image for “Så får du koll på er bränsleförbrukning och tomgångskörning med realtidsdata”
2022-05-02

Så får du koll på er bränsleförbrukning och tomgångskörning med realtidsdata

I takt med att bensin- och dieselpriser når nya rekordnivåer utgör bränslekostnaderna en snabbt växande andel av de totala driftskostnaderna för företag i bränslekrävande industrier. Se till att ni har rätt verktyg för att samla in och använda realtidsdata från er maskinpark.
Featured image for “Digitalisera dina rutiner för att bli mindre beroende av nyckelpersoner”
2022-04-26

Digitalisera dina rutiner för att bli mindre beroende av nyckelpersoner

Vad skulle hända om hälften av ditt team på fältet blev sjuka samtidigt? Skulle din verksamhet kunna fortsätta som vanligt med en provisorisk lösning lösning, eller skulle den stanna upp helt? Om din dagliga verksamhet är beroende av att ha nyckelpersoner på plats innebär det en hög risk för ditt företag. Därför behöver du digitalisera dina dagliga rutiner med skräddarsydda
Featured image for “Digitala kvalitetskontroller i 4 enkla steg”
2022-04-06

Digitala kvalitetskontroller i 4 enkla steg

Krånglig kvalitetskontroll ökar risken för kontaminerad data – speciellt om den görs manuellt. Du behöver därför implementera en digital process för där datan kommer direkt från källan. Detta ökar dess precision och minskar risken för kontaminering. Men hur lägger man upp en bra process?
Featured image for “Så skapar du underhållsrutiner som personalen på fältet faktiskt följer”
2022-03-08

Så skapar du underhållsrutiner som personalen på fältet faktiskt följer

Om ditt företag förlitar sig på industriella maskiner, eller en maskinpark med tunga fordon, så har du ett antal underhållsrutiner och kvalitetskontroller som måste utföras vid bestämda intervaller för att säkerställa en säker och effektiv verksamhet. Men utför all personal på fältet verkligen dessa kontroller på rätt sätt?