Så ökar du driftsäkerheten

Optimera produktionen och öka tillgängligheten

En driftsäker produktion är avgörande för en god lönsamhet. Rätt verktyg och rutiner ger dig datan du behöver för att få löpande koll på hela värdekedjan. Genom att analysera och optimera dina arbetsflöden kan du upptäcka och eliminera flaskhalsar, öka tillgängligheten och minska oplanerade driftstopp.

BÄSTA PRAXIS  Så minskar du driftkostnaderna genom digitalisering på fältet   Ladda ner guide

Lägg grunden för en driftsäker produktion

Oavsett vad ditt företag producerar: här är de fyra grundläggande faktorerna för en effektiv verksamhet med hög driftsäkerhet.

Produktionsuppföljning

Dokumentera och följ upp din produktionsdata för att mäta OEE (Overall Equipment Effectiveness), alltså effektiviteten hos din utrustning. En detaljerad driftstoppsdagbok är en bra start.

Effektivt underhållsarbete

Ett digitalt underhållssystem hjälper dig sätta tydliga rutiner med löpande dokumentation och kontinuerlig uppföljning för ditt förebyggande, tillståndsbaserade, avhjälpande och förbättrande underhåll.

Datadrivna beslut

Checklistor och ärenderapportering via medarbetarnas mobiltelefoner, tillsammans med uppkopplade maskiner genom IoT (Internet of Things), ger dig korrekt realtidsdata så att du kan utvärdera arbetsmetoder och fatta välgrundade beslut.

Rutiner för uppföljning

Gör uppföljningar till en självklar del av arbetet så att inget faller mellan stolarna. Sätt konkreta deadlines och säkerställ att rätt personer får en automatisk notis när ett inrapporterat ärende eller förbättringsförslag uppdateras.

Image

Vill du förbättra driftsäkerheten och få färre oplanerade driftstopp?

Missa inte våra 4 tips för att minska nertid i produktionen!

Läs inlägget

Full koll på hela värdekedjan med CheckProof 

Med CheckProof kan du följa produktionen i realtid för att fatta beslut som ger bäst avkastning på varje investering. Genom att ansluta både kontor och produktion till samma plattform förbättras inrapportering, ansvarsfördelning och kommunikation. Det hjälper dig och dina kollegor att optimera produktionskedjan kontinuerligt. 

Ett digitalt multiverktyg

Stilleståndsrapportering

Operatörsunderhåll 

Underlag för rotorsaksanalys

Kommunikation och uppföljning

Produktionsjournaler

Egenkontroller

Avvikelsehantering

Incident- och ärendehantering 

Boka en demo
Maintenance system CheckProof

Checklistor för enhetliga arbetssätt

Med digitala checklistor och rutiner, inklusive bildstöd, i medarbetarnas mobiltelefoner bygger du en väloljad struktur av enhetliga och effektiva arbetssätt.

Om checklistor
Image

Ärenden och förbättringsförslag

Medarbetare i produktionen rapporterar enkelt in incidenter och förbättringsförslag via mobilen. Gör det tydligt vem som ansvarar för vad och ställ in automatiska påminnelser för uppföljning.

Om ärendehantering
Image

Upptäck och åtgärda avvikelser

Hitta och åtgärda avvikelser snabbt med mobil rapportering, inklusive bilder och kommentarer. Notifiera ansvarig och sätt deadline för åtgärd för minimal påverkan på produktionen.

Om avvikelsehantering
Image

Öka säkerheten med RFID

Minska risken för driftstopp genom att sätta RFID-taggar på all utrustning som ska kontrolleras i underhålls-, kvalitets- och HSE-arbetet. På så sätt vet du att varje kontroll har utförts på plats.

Om RFID
Image

Inspireras av andra som har optimerat sin produktion

Upptäck hur CheckProof har hjälpt företag i olika branscher att effektivisera sina arbetssätt för en mer driftsäker produktion.

Image
For us at Cemex, it’s been a real game changer.
Paul Carey, Operations and Maintenance Supervisor, CEMEX UK
Customer Stories
Image

Upplev CheckProof Live!

Är vi verkligen så bra som vi säger? Avgör själv på 30 minuter!