Så får du koll på er bränsleförbrukning och tomgångskörning med realtidsdata

Published: 2022-05-02
Written by: Linn Björklund
Image

I takt med att bensin- och dieselpriser når nya rekordnivåer utgör bränslekostnaderna en snabbt växande andel av de totala driftskostnaderna för företag i bränslekrävande industrier. Att övervaka sin bränsleförbrukning, produktivitet och tomgångskörning är det första och viktigaste steget mot att minska bränslekostnaderna, samt även minska på CO2-utsläpp. Se till att ni har rätt verktyg för att samla in och använda realtidsdata från er maskinpark.

Förutom det uppenbara incitamentet att minska onödig förbrukning och tomgångskörning på grund av höga bränslekostnader, finns det även andra ekonomiska faktorer att ta hänsyn till. Till exempel minskar andrahandsvärdet för alla fordon eller maskiner snabbt för varje timme i drift – oavsett om dessa timmar spenderades produktivt eller inte. Servicekostnaderna baseras också på drifttid. Och om ditt företag har för avsikt att byta ut utrustning, fordon eller maskiner efter en viss drifttid, vill du att dessa timmar ska sträcka sig över så många år som möjligt.

BÄSTA PRAXIS  Så minskar du driftkostnaderna genom digitalisering på fältet   Ladda ner guide

Använd rätt data för att se var det finns utrymme för förbättring

Privatbilar är ofta utrustade med stopp-start-system som stänger av motorn automatiskt efter en viss tid för att minska tomgångskörningen. Liknande lösningar används för tunga maskiner i vissa industriella produktionsanläggningar, men är fortfarande mycket mindre vanliga. Även om det inte är ett realistiskt mål att få bort tomgångstid helt inom ett företag, kan överdriven tomgång på grund av tanklöshet minskas avsevärt. Men innan du kan ändra din personals beteende behöver du rätt data för att veta var det finns utrymme för förbättringar. Genom att övervaka er flotta och visualisera data, kommer du att kunna fastställa ett normalläge för er bränsleförbrukning och upptäcka eventuella avvikelser från det förväntade mönstret.

Hur väl övervakar ni bränsleförbrukningen och tomgångskörning för er flotta idag?

Medan vissa företag redan har en någorlunda korrekt bild av sin bränsleförbrukning och tomgångskörning, har andra fortfarande en lång väg kvar att gå. För att utvärdera hur bra ditt företag presterar på detta område, ställ dig själv följande frågor:

Vet du den genomsnittliga bränsleförbrukningen i din organisation – per plats och per fordon/maskin?

  • Vet du hur mycket av din flottas totala drifttid som består av tomgång?
  • Rapporterar era förare och maskinförare sin tankning digitalt eller på papper?
  • Följer du upp och vidtar åtgärder på din bränsleförbrukning och tomgångsdata, eller samlar du bara in det ”för sakens skull”? 
  • Är en låg snittförbrukning det ni skall sikta på? I vissa fall kan en högre snittförbrukning med högre produktivitet vara bättre för både miljön och ekonomin för företaget.

Så här övervakar du effektivt bränsleförbrukning och tomgångstid

För att övervaka er bränsleförbrukning och tomgångstid på ett effektivt sätt behöver ni:

  • realtidsdata via telematik från maskintillverkaren
  • ett digitalt system, kopplat via ett API, som kan visualisera inkommande data från flera olika tillverkare

Med dessa nyckelelement på plats är du redo att börja mäta. Du får omedelbart fullständig insikt och spårbarhet i när och var varje maskin eller fordon tankas, med vilken volym och med vilken personal (förutsatt att ert underhållssystem kräver att de anställda loggar in med ett personligt användarkonto). Du kommer också att kunna jämföra bränslevolymer med körsträcka för att upptäcka avvikande förbrukning.

Genom att övervaka er data på detta sätt kommer du att kunna upprätta ett riktmärke baserat på den genomsnittliga förbrukningen. Detta hjälper dig att upptäcka och undersöka avvikelser från förväntade nivåer. En plötslig ökning av konsumtionen kan orsakas av ökad produktion, men det kan också tyda på annan avvikande förbrukning som måste hanteras. Med rätt data på plats kan du ställa rätt frågor. Du kan också jämföra data från olika siter för att upptäcka lokala problem som behöver åtgärdas – såväl som bästa praxis att dela med resten av organisationen.

Want to know what CheckProof can do for you?

CheckProof's easy-to-use app makes it easier to do the right thing at the right time. Discover how you can run world-class maintenance that is both cost-effective and sustainable.

Book a demo
Featured image for “Hållbar bergmaterialindustri: utmaningar och lösningar för en bransch i förändring ”
2023-05-02

Hållbar bergmaterialindustri: utmaningar och lösningar för en bransch i förändring 

Klimatomställning, elektrifiering och den tekniska utvecklingen är prioriterade frågor inom bergmaterialindustrin just nu. Vilka är de främsta hindren för att göra branschen mer hållbar idag, och vad behöver göras för att nå klimatmålen framåt? Trots delvis mörka prognoser finns en märkbar optimism från både branschaktörer och experter inom hållbarhetsteknologi.
Featured image for “Så sänker Swerock sina underhållskostnader med smart digitalisering”
2022-10-21

Så sänker Swerock sina underhållskostnader med smart digitalisering

Datadriven optimering med digitala verktyg har hjälpt Swerock att sänka underhållskostnaden per producerat ton med en tredjedel på tre år. Läs varför projektchefen Payman Namvar har valt ett ovanligt upplägg för underhållsarbetet – och varför han ser CheckProof som det modernaste underhållssystemet på marknaden idag.
Featured image for “Så kan gamification minska tomgångskörning i tunga industrier”
2022-06-21

Så kan gamification minska tomgångskörning i tunga industrier

Att bryta en dålig vana är svårt, och att tvinga på förändring ovanifrån i större organisationer lyckas sällan. Därför behöver du implementera engagerande verktyg i ditt omställningsarbete, och gamification är en fantastisk metod för det. Här visar vi dig hur spelelement påskyndar och förenklar organisationsförändring nedifrån och upp.
Featured image for “Så etablerar du en kultur för ständig förbättring på din anläggning”
2022-06-17

Så etablerar du en kultur för ständig förbättring på din anläggning

Ständig förbättring är precis vad det låter som. Du strävar efter att alltid göra saker bättre, eftersom det alltid finns utrymme för det. Detta hjälper dig att hitta möjligheter för optimering av produktion och utrustning, vilket ger högre effektivitet och lägre kostnader i din verksamhet. Konceptet låter enkelt, men hur etablerar du en kultur för ständig förbättring på din anläggning?
Featured image for “Trött på att släcka bränder? 3 situationer du kan undvika med förebyggande underhåll”
2022-06-13

Trött på att släcka bränder? 3 situationer du kan undvika med förebyggande underhåll

Föreställ dig att du tar in din bil på service. Du gör det för att ersätta saker innan de går sönder – inte efter. Genom att agera på detta sätt minskar du risken för oplanerad nertid i framtiden och även riskerna som kommer med att hantera bristfällig utrustning. Samma sak gäller för anläggningar som använder tunga maskiner. I detta inlägg listar vi 3 vanliga situationer där förebyggande underhåll sparar dig både tid och pengar, och gör din verksamhet mer effektiv.
Featured image for “Så förbättrade Jehander sina kvalitetskontroller med CheckProof”
2022-05-30

Så förbättrade Jehander sina kvalitetskontroller med CheckProof

Jehander – ledande ballastproducent och del av den globala koncernen HeidelbergCement – har högsta kvalitet som sin högsta prioritet. Deras 11 olika anläggningar behöver fungera sömlöst med varandra. Kvalitetskontroller med papper och penna var helt enkelt inte bra nog. Därför vände de sig till CheckProof.
Featured image for “Snabb implementering när CheckProof blev Preems nya ronderingsverktyg”
2022-05-25

Snabb implementering när CheckProof blev Preems nya ronderingsverktyg

Att rulla ut “ännu ett nytt system” är sällan populärt. Men CheckProofs app välkomnades med öppna armar av en personalstyrka som tröttnat på att titta mer i sitt ronderingsverktyg än på anläggningen som skulle kontrolleras.
Featured image for “Så får du koll på er bränsleförbrukning och tomgångskörning med realtidsdata”
2022-05-02

Så får du koll på er bränsleförbrukning och tomgångskörning med realtidsdata

I takt med att bensin- och dieselpriser når nya rekordnivåer utgör bränslekostnaderna en snabbt växande andel av de totala driftskostnaderna för företag i bränslekrävande industrier. Se till att ni har rätt verktyg för att samla in och använda realtidsdata från er maskinpark.
Featured image for “Digitalisera dina rutiner för att bli mindre beroende av nyckelpersoner”
2022-04-26

Digitalisera dina rutiner för att bli mindre beroende av nyckelpersoner

Vad skulle hända om hälften av ditt team på fältet blev sjuka samtidigt? Skulle din verksamhet kunna fortsätta som vanligt med en provisorisk lösning lösning, eller skulle den stanna upp helt? Om din dagliga verksamhet är beroende av att ha nyckelpersoner på plats innebär det en hög risk för ditt företag. Därför behöver du digitalisera dina dagliga rutiner med skräddarsydda
Featured image for “Digitala kvalitetskontroller i 4 enkla steg”
2022-04-06

Digitala kvalitetskontroller i 4 enkla steg

Krånglig kvalitetskontroll ökar risken för kontaminerad data – speciellt om den görs manuellt. Du behöver därför implementera en digital process för där datan kommer direkt från källan. Detta ökar dess precision och minskar risken för kontaminering. Men hur lägger man upp en bra process?