Så kan RFID bidra till att optimera dina underhållsrutiner

Published: 2021-12-22
Written by: Linn Björklund

Share this post with others:

Image

Tydliga rutiner är A och O för ett säkert underhållsarbete. Men hur ser du till att alla medarbetare har koll på underhållsrutinerna för varje maskin eller fordon? Och hur säkerställer du att rätt person verkligen har varit på plats? Läs om hur du kan optimera dina digitala rutiner för löpande underhåll med hjälp av RFID-teknik.

Om du jobbar i en verksamhet som är beroende av fungerande maskiner eller fordon så vet du hur viktigt det är med tydliga rutiner för det löpande underhållsarbetet. Genom att regelbundet kontrollera och utföra underhåll för varje enhet kan du förebygga såväl arbetsplatsolyckor som onödiga och kostsamma driftstopp. Med en gemensam rutin för underhållsarbetet minskar risken för att saker faller mellan stolarna, eller att medarbetare gör på olika sätt.

Smartare rutiner med ett digitalt underhållssystem

Du kanske redan idag använder ett digitalt underhållssystem för att säkerställa att alla har tillgång till samma rutiner? Fördelarna med ett digitalt underhållssystem är många. Till exempel kan du lägga in checklistor för underhållsrutiner som medarbetarna kan följa och bocka av direkt i mobilen. Genom att lägga till RFID-taggning i det digitala underhållsarbetet kan du ta dina rutiner till nästa nivå.

Men först: vad är egentligen RFID-teknik?

RFID är en förkortning för Radio-Frequency Identification (radiofrekvensidentifiering). Det är en teknik för att lagra information digitalt i så kallade RFID-taggar, som kan scannas med en RFID-läsare. En RFID-tagg kan vara utformad på flera sätt och fästas på alla slags ytor. I sin enklaste form fungerar den som ett slags streckkod, men med fördelen att den inte behöver läsas av med en optisk scanner. Samma teknik återfinns till exempel i betalkort och busskort. RFID-taggar används i många branscher för spårbarhet, kvalitetskontroller och inventeringar. Ett exempel på detta är Trafikverkets användning av RFID-teknik för att identifiera och positionera järnvägsfordon.

RFID-läsare i mobilen ger fler användningsområden

De flesta moderna mobiltelefoner stödjer NFC, som står för near field communication (närfältskommunikation på svenska). Det innebär att en vanlig mobil idag kan användas som RFID-läsare för att “blippa” en RFID-tagg och ta del av informationen som finns lagrad där. En förutsättning för detta är att mobilens användare har tillgång till den databas där den lagrade informationen hämtas ifrån.

Hur kan du använda RFID-teknik i ditt underhållsarbete?

Som vi redan har varit inne på kan du idag dela gemensamma rutiner med din organisation i ett digitalt underhållssystem. Genom att koppla RFID-taggning till ditt system ser du inte bara till att varje person vet exakt vad som ingår i rutinen och när den ska utföras. Du kan också säkerställa att personen verkligen har varit på plats. Detta gör du genom att fästa RFID-taggar på de enheter som behöver kontrolleras och koppla varje tagg till en kontrollpunkt i din underhållsrutin. Då kan kontrollpunkterna inte bockas av i systemet utan att personen först scannar enhetens RFID-tagg med sin mobiltelefon.

Med hjälp av RFID-taggar kan du:

  • Underlätta för medarbetare att snabbt läsa in aktuell information för varje enhet
  • Säkerställa att rätt person har varit på plats och utfört en korrekt kontroll
  • Logga och följa upp vilka åtgärder som har utförts när, var och av vem

Integrera RFID-teknik i ditt digitala underhållssystem

Visste du att RFID-taggning kan läggas till som en integrerad del av CheckProofs digitala system för underhållsrutiner, checklistor och rapportering? Som användare med adminbehörighet i systemet kan du välja vilka enheter eller moment som ska kopplas till RFID-taggar och lägga in skräddarsydda kontrollpunkter för varje tagg. Medarbetaren som utför arbetet ute på fält kan sedan enkelt scanna taggen med CheckProof-appen i sin mobil för att visa att jobbet är gjort på rätt plats.

Vill du veta mer om hur RFID-taggning kan underlätta ditt underhållsarbete? Läs mer om CheckProofs RFID-funktion eller titta på ett inspelat webbinarium där vi förklarar hur det funkar.

Share this post with others:

Want to know what CheckProof can do for you?

CheckProof's easy-to-use app makes it easier to do the right thing at the right time. Discover how you can run world-class maintenance that is both cost-effective and sustainable.

Book a demo
Featured image for “Hållbar bergmaterialindustri: utmaningar och lösningar för en bransch i förändring ”
2023-05-02

Hållbar bergmaterialindustri: utmaningar och lösningar för en bransch i förändring 

Klimatomställning, elektrifiering och den tekniska utvecklingen är prioriterade frågor inom bergmaterialindustrin just nu. Vilka är de främsta hindren för att göra branschen mer hållbar idag, och vad behöver göras för att nå klimatmålen framåt? Trots delvis mörka prognoser finns en märkbar optimism från både branschaktörer och experter inom hållbarhetsteknologi.
Featured image for “Så sänker Swerock sina underhållskostnader med smart digitalisering”
2022-10-21

Så sänker Swerock sina underhållskostnader med smart digitalisering

Datadriven optimering med digitala verktyg har hjälpt Swerock att sänka underhållskostnaden per producerat ton med en tredjedel på tre år. Läs varför projektchefen Payman Namvar har valt ett ovanligt upplägg för underhållsarbetet – och varför han ser CheckProof som det modernaste underhållssystemet på marknaden idag.
Featured image for “Så kan gamification minska tomgångskörning i tunga industrier”
2022-06-21

Så kan gamification minska tomgångskörning i tunga industrier

Att bryta en dålig vana är svårt, och att tvinga på förändring ovanifrån i större organisationer lyckas sällan. Därför behöver du implementera engagerande verktyg i ditt omställningsarbete, och gamification är en fantastisk metod för det. Här visar vi dig hur spelelement påskyndar och förenklar organisationsförändring nedifrån och upp.
Featured image for “Så etablerar du en kultur för ständig förbättring på din anläggning”
2022-06-17

Så etablerar du en kultur för ständig förbättring på din anläggning

Ständig förbättring är precis vad det låter som. Du strävar efter att alltid göra saker bättre, eftersom det alltid finns utrymme för det. Detta hjälper dig att hitta möjligheter för optimering av produktion och utrustning, vilket ger högre effektivitet och lägre kostnader i din verksamhet. Konceptet låter enkelt, men hur etablerar du en kultur för ständig förbättring på din anläggning?
Featured image for “Trött på att släcka bränder? 3 situationer du kan undvika med förebyggande underhåll”
2022-06-13

Trött på att släcka bränder? 3 situationer du kan undvika med förebyggande underhåll

Föreställ dig att du tar in din bil på service. Du gör det för att ersätta saker innan de går sönder – inte efter. Genom att agera på detta sätt minskar du risken för oplanerad nertid i framtiden och även riskerna som kommer med att hantera bristfällig utrustning. Samma sak gäller för anläggningar som använder tunga maskiner. I detta inlägg listar vi 3 vanliga situationer där förebyggande underhåll sparar dig både tid och pengar, och gör din verksamhet mer effektiv.
Featured image for “Så förbättrade Jehander sina kvalitetskontroller med CheckProof”
2022-05-30

Så förbättrade Jehander sina kvalitetskontroller med CheckProof

Jehander – ledande ballastproducent och del av den globala koncernen HeidelbergCement – har högsta kvalitet som sin högsta prioritet. Deras 11 olika anläggningar behöver fungera sömlöst med varandra. Kvalitetskontroller med papper och penna var helt enkelt inte bra nog. Därför vände de sig till CheckProof.
Featured image for “Snabb implementering när CheckProof blev Preems nya ronderingsverktyg”
2022-05-25

Snabb implementering när CheckProof blev Preems nya ronderingsverktyg

Att rulla ut “ännu ett nytt system” är sällan populärt. Men CheckProofs app välkomnades med öppna armar av en personalstyrka som tröttnat på att titta mer i sitt ronderingsverktyg än på anläggningen som skulle kontrolleras.
Featured image for “Så får du koll på er bränsleförbrukning och tomgångskörning med realtidsdata”
2022-05-02

Så får du koll på er bränsleförbrukning och tomgångskörning med realtidsdata

I takt med att bensin- och dieselpriser når nya rekordnivåer utgör bränslekostnaderna en snabbt växande andel av de totala driftskostnaderna för företag i bränslekrävande industrier. Se till att ni har rätt verktyg för att samla in och använda realtidsdata från er maskinpark.
Featured image for “Digitalisera dina rutiner för att bli mindre beroende av nyckelpersoner”
2022-04-26

Digitalisera dina rutiner för att bli mindre beroende av nyckelpersoner

Vad skulle hända om hälften av ditt team på fältet blev sjuka samtidigt? Skulle din verksamhet kunna fortsätta som vanligt med en provisorisk lösning lösning, eller skulle den stanna upp helt? Om din dagliga verksamhet är beroende av att ha nyckelpersoner på plats innebär det en hög risk för ditt företag. Därför behöver du digitalisera dina dagliga rutiner med skräddarsydda
Featured image for “Digitala kvalitetskontroller i 4 enkla steg”
2022-04-06

Digitala kvalitetskontroller i 4 enkla steg

Krånglig kvalitetskontroll ökar risken för kontaminerad data – speciellt om den görs manuellt. Du behöver därför implementera en digital process för där datan kommer direkt från källan. Detta ökar dess precision och minskar risken för kontaminering. Men hur lägger man upp en bra process?