Så optimerar du
ditt underhållsarbete

Effektivt underhållsarbete = maximal tillgänglighet  

Oavsett om du driver ett åkeri, en skidanläggning eller jobbar med asfaltsproduktion: underhållet utgör stommen i en effektiv och säker verksamhet. När underhållsarbetet utförs rätt kan det förebygga såväl oplanerade driftstopp som arbetsplatsolyckor. I slutändan sparar detta både tid och pengar.

BÄSTA PRAXIS  9 tips för att maximera tillgängligheten i produktionen genom smart  digitalisering  Ladda ner guide

Underhållsarbetets olika delar

Har du koll på de olika typerna av underhållsarbete? Lär känna några av de vanligaste begreppen. 

Förebyggande underhåll

Med förebyggande underhåll jobbar du proaktivt istället för reaktivt. Rutiner och kontroller utförs vid ett förutbestämd tidsintervall (schemalagt underhåll) eller efter en viss användning. 

Tillståndsbaserat underhåll

Du kan göra underhållet mer exakt genom tillståndsbaserat underhåll, där kontrollerna triggas utifrån ett visst uppmätt tröskelvärde, som exempelvis temperatur eller tryck.

Avhjälpande underhåll

Det avhjälpande underhållsarbetet innebär att ett upptäckt fel korrigeras utifrån prioritet; antingen direkt (akut avhjälpande underhåll) eller senare (uppskjutet underhåll). 

Förbättrande underhåll

Med förbättrande underhåll ser du regelbundet över utrustning för att bygga bort fel eller vidta andra åtgärder för att förlänga livslängden och minska risken för framtida problem.

Image
It brings us continuity across all our operations in a single platform.

Kevin Cage, Head of UK Operations, CEMEX UK
Customer Stories
Image

Vad behövs för att lyckas med underhållsarbetet?

Förutsättningar och behov ser olika ut i olika branscher och företag – här är tre gemensamma faktorer som är avgörande för ett effektivt underhållsarbete.

Tydliga rutiner

Den som ska utföra underhållsarbetet behöver veta exakt vad som ska göras när och på vilket sätt. Med utförliga instruktioner blir underhållsarbetet dessutom mindre beroende av nyckelpersoner på arbetsplatsen. Det hjälper också nyanställda att snabbt komma igång.

Dokumentation & spårbarhet

Genom att dokumentera underhållsarbetet kan du enkelt följa vad som har blivit gjort när och av vem. Det ger värdefull data som hjälper dig att vidta rätt åtgärder för att minska framtida driftstörningar, som till exempel att optimera arbetssätt eller investera i ny utrustning.

Löpande uppföljning

När alla utförda kontroller loggas kan du upptäcka om någon missat en rutin. Det är också viktigt att utse en ansvarig person och sätta tydliga deadlines för att säkerställa att fel som upptäcks under kontrollerna verkligen åtgärdas, och att inget viktigt faller mellan stolarna.

Image

Vill du öka tillgängligheten och minska nertiden i din produktion?

Missa inte våra 4 smarta tips för färre oplanerade driftstopp!

Läs inlägget

Digitalisera ditt underhållsarbete med CheckProof

Med CheckProof kan du ansluta personal på fältet och kontoret till samma smarta underhållssystem. Följ produktionen i realtid med data från både medarbetare och uppkopplad utrustning. Prioritera och hantera ärenden, upptäck trender och fatta välgrundade beslut. Upptäck funktionerna som tar ditt underhållsarbete till nästa nivå.

Digitala checklistor

Med steg för steg-guider, obligatoriska kontrollpunkter och bilddokumentation direkt i mobilen blir det lätt att göra rätt – oavsett vem som utför kontrollen.

Om checklistor
Image
Image

Rapportera och hantera ärenden

Låt medarbetare i fält rapportera ärenden direkt i mobilen och sätt upp en tydlig struktur för ansvarsfördelning och uppföljning så att inget faller mellan stolarna.

Om ärendehantering
Dashboard showing deviation overview and how to filter

Följ upp avvikelser

Hantera, prioritera och följ upp avvikelser och felärenden med full spårbarhet – oavsett om de rapporteras manuellt från medarbetare eller automatiskt från uppkopplad utrustning.

Om avvikelsehantering

RFID för bättre kontroll

Genom att koppla RFID-taggar till dina underhållsrutiner kan du säkerställa att kontrollerna verkligen har genomförts på plats.

Om RFID
Image

Inspireras av andra som digitaliserat sitt underhåll

Se hur företag i en rad olika branscher har förbättrat sina arbetssätt och rutiner med hjälp av CheckProof.

Till kundberättelser

Upplev CheckProof Live!

Är vi verkligen så bra som vi säger? Avgör själv på 30 minuter!