OEM

Bra och effektiva rutiner och processer för underhåll, inspektion och kontroll av en maskin- eller teknikpark är affärskritiskt. Det handlar om att minimera oplanerade stopp och undvika olyckor likväl som att kunna säkerställa sin kvalitet, ha kontroll över sina kostnader och att öka lönsamheten.

Se priser
 • Bygg och anpassa checklistor
 • Uppföljning och säkerställning att kunder sköter underhåll under garantiperioden
 • Servicerapporter
 • Skräddarsydda kvalitetskontroller vid tillverkning
 • Löpande installationskontroller
 • Skapa digitala manualer med t ex smörjscheman baserat på mätarställning m.m.
 • Möjlighet att integrera mot styrsystem

Ravema Smart Maintenance powered by CheckProof

Se hur företaget Ravema, med hjälp av sitt koncept Ravema Smart Maintenance, använder CheckProof för att hjälpa sina kunder nå sin fulla potential av sina investeringar.

– När kunden gör sin investering så är det viktigt med en hög nyttjandegrad och en låg total kostnad. Genom Ravema Smart Maintenance får man de verktyg man behöver, säger Jörgen Fredsson, VD på Ravema.

Spara tid, pengar och liv

CheckProof möjliggör för dig som kund att införa enkla och effektiva processer och rutiner, att hålla en hög och konsekvent kvalitet och att i slutänden sparar tid och pengar för en bättre vardag och lönsamhet.

Vår lättanvända app låter era användare utföra kontroller och rapportera avvikelser, felärenden samt övriga händelser på ett så enkelt sätt som möjligt.

 • Minskat underhåll samt högre kvalitet och säkerhet
 • Öka inrapporteringen av tillbud och riskobservationer
 • Underlättar och sparar dyrbart administrationsarbete
 • Bidrar till att öka efterlevnaden av gällande lagkrav
 • Ett utmärkt stöd för ISO/Lean/HSEQ
 • API för integration mot externa system
Image