Kvalitetsarbete som
ger dig full kontroll

Kvalitetskontroller för spårbarhet och trygghet

Ett effektivt och systematiskt kvalitetsarbete är A och O för att upprätthålla en hög nivå i produktionen. Med data från ett digitalt ledningssystem hittar du återkommande avvikelser och områden att förbättra, samtidigt som den ökade spårbarheten hjälper dig möta krav från kunder, externa aktörer och ISO-standarder.

BÄSTA PRAXIS  Så minskar du driftkostnaderna genom digitalisering på fältet   Ladda ner guide

Vad krävs för ett systematiskt kvalitetsarbete?

Förutsättningar och behov varierar mellan olika företag, men dessa tre faktorer utgör en gemensam grund för att driva ett framgångsrikt kvalitetsarbete.

Tydliga rutiner för kvalitetskontroller

Använd skräddarsydda checklistor med steg för steg-guider, obligatoriska kontrollpunkter och tydliga bilder och videor på vad som är godkänt och inte. Därmed blir kvalitetsarbetet mindre personberoende och kan utföras korrekt även utan omfattande förkunskaper.

Digital rapportering för full spårbarhet

Digital rapportering av kvalitetskontroller och avvikelser ger dig datan du behöver för att följa upp ärenden. Upptäck trender, hantera reklamationer och garantiärenden, genomför rotorsaksanalyser och hitta områden som kan förbättras.

Struktur för ansvarsfördelning och uppföljning

När alla kontroller dokumenteras vet du alltid vad som har gjorts och inte; även långt bak i tiden. Använd digitala verktyg för att notifiera ansvarig person och sätt tydliga deadlines så att fel som upptäcks åtgärdas i tid och inte faller mellan stolarna.

Digitala kvalitetskontroller med CheckProof

Med CheckProof får du ett mångsidigt och användarvänligt ledningssystem för ditt systematiska kvalitetsarbete. Medarbetare på fältet kan enkelt rapportera in kontroller och avvikelser direkt i mobilen. Smarta adminfunktioner hjälper dig att omvandla de stora datamängderna till insikter att agera på i rätt tid.

En fullmatad verktygslåda

Kvalitetskontroller

Stickprover

Labbtester

Krav på slutprodukt 

Reklamationer

Kalibrering

CE-märkning och ISO-standard

Internrevisioner

Boka en demo
Mobile first checklists and case reporting

Förbättra kontrollerna med digitala checklistor

Med tydliga checklistor och mallar tillgängliga direkt i mobilen skapar du enhetliga arbetssätt och rutiner för effektivare kvalitetsarbete och egenkontroller.

Om checklistor
Image

Rapportera och följ upp ärenden

Låt medarbetare rapportera in såväl ärenden som förbättringsförslag från fält. Sätt enkelt en struktur för vem som ansvarar för vad, med påminnelser för uppföljning.

Om ärendehantering
Image
Dashboard showing deviation overview and how to filter

Upptäck återkommande avvikelser

Fånga upp avvikelser direkt från checklistor för kvalitetskontroll, med pushnotiser till ansvarig person och deadline för åtgärd. Upptäck och korrigera återkommande fel.

Om avvikelsehantering

Öka kontrollen med RFID

Genom att sätta RFID-taggar på utrustning som ska kontrolleras kan du säkerställa att kvalitetskontrollerna verkligen har utförs på plats.

Om RFID
Image

Ta lärdom av andra som digitaliserat sitt kvalitetsarbete

Upptäck hur CheckProof har underlättat arbetet med både kvalitet och underhåll för företag i olika branscher.

Kvalitetskontrollen av produkter som lämnar vår fabrik, och överblicken av vår produktionsstatus har förbättrats.
SVEN HOERSCHKES
GLOBAL PRODUCT DIRECTOR CONE CRUSHER, SCREENS, FEEDER & FEEDER BREAKERS
FLSMIDTH
Fler kundberättelser

Upplev CheckProof Live!

Är vi verkligen så bra som vi säger? Avgör själv på 30 minuter!