Kvalitetsarbete som
ger dig full kontroll

Boka en demo

Kvalitet dina kunder kan lita på

Ett effektivt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Bli trygg med att alltid hålla hög kundnöjdhet.

En fullmatad verktygslåda

Kvalitetskontroller

Stickprover

Labbtester

Krav på slutprodukt 

Reklamationer

Kalibrering

CE-märkning och ISO-standard

Internrevisioner

Boka en demo
Mobile first checklists and case reporting

“You can’t manage what you can’t measure.”

 Se till att rätt data styr kvalitetsarbetet.
CheckProof hjälper er att öka inrapporteringen och gör det enklare att få insikter om avvikelsetrender och rotorsaker till kvalitetsbrister. 

Kontroller av hög kvalitet

Använd checklistor i mobilen med steg för steg-guider, obligatoriska punkter och bilder för att arbeta konsekvent, oavsett när moment utförs eller av vem.

Rutinerna på plats

Rutiner för inspektioner är avgörande. Inte enbart i syfte att förbättra, utan också för att uppfylla krav från externa aktörer eller ISO-standarder. Ett mobilanpassat system med push-notiser kopplade till schemalagda kontroller hjälper till att stärka rutinerna.

Insikter om återkommande avvikelser 

Digital rapportering möjliggör stora mängder data. CheckProofs adminpanel gör det smidigt att hantera alla uppgifter. Kategorisera, filtrera och sök - för att hitta exakt vad du letar efter, eller för att få insikter om trender i kvalitetsarbetet.

Full dokumentation och spårbarhet 

Du kan enkelt spåra ärenden flera år bakåt i tid och se hur specifika problem åtgärdades. En omfattande digital dokumentation är också till nytta vid hantering av garantiärenden och reklamationer.

Toppade slutleveranser

Anslut operatörer på fältet till ett digitalt system för att snabbt kunna anpassa er till justeringar under produktionen. På så sätt ser ni till att hålla  kundnöjdheten på hög nivå.

Kvalitetskontrollen av produkter som lämnar vår fabrik, och överblicken av vår produktionsstatus har förbättrats.

Sven Hoerschkes, Global Product Director Cone Crusher, Screens, Feeder & Feeder Breakers FLSmidth

Fortsätt förbättra

Beroende på företag och behov, kan produktionskedjan generera stora mängder data, vilket är nästintill omöjligt att hantera utan en digital struktur.  Använd ett smart verktyg som både ökar inrapporteringen, säkerställer hög kvalitet av data och hjälper dig hantera den. Låt inte hårt arbete gå till spillo.

CheckProof facilitates Continuous Improvement

Välj ett digitalt kvalitetssystem

Var säker på att följa gällande krav och regler och ge medarbetarna de verktyg de behöver för att lyckas i sitt dagliga arbete. Med ett digitalt ledningssystem, adderar du mer flow i vardagen. Inga fler kedjor med e-post, samtal och icke-svar.  Information finns alltid på plats, oberoende av personlig  erfarenhet eller kunskap.

Relaxed man working in a warehouse

Få alla med på tåget

Skapa samsyn och struktur för att säkerställa samma rutiner varje dag, oavsett förändringar i personal eller annan yttre påverkan, för att nå era mål. En lättanvänd plattform där alla kan ta del av vad som ska göras och när, bidrar till ett positivt resultat. Smarta funktioner som steg för steg-guider och bilddokumentation minimerar också störningar i arbetsflödet.

Boka en demo
Improve quality team work
Customer video Grönlunds plåt

Det ger ett väldigt gott intryck att man har kontroll på sina saker.

Anders Johnsson - Group Leader Paint & Assembly, Grönlunds Plåt
Fler kundberättelser

I gott sällskap

Hör vad våra användare tycker!

Contact portrait - Linn Karlsson

Kontakta oss

Vill veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig och ditt företag.