Så etablerar du en kultur för ständig förbättring på din anläggning

Published: 2022-06-17
Written by: Linn Björklund
Image

Ständig förbättring är precis vad det låter som. Du strävar efter att alltid göra saker bättre, eftersom det alltid finns utrymme för det. Detta hjälper dig att hitta möjligheter för optimering av produktion och utrustning, vilket ger högre effektivitet och lägre kostnader i din verksamhet. Konceptet låter enkelt, men hur etablerar du en kultur för ständig förbättring på din anläggning?

Ständig förbättring: få med alla på tåget

I grund och botten handlar ständig förbättring om strävan efter att involvera hela personalstyrkan i att göra förbättringar varje dag och överallt på din anläggning.

För att uppnå detta behöver du implementera verktyg och processer med fokus på att kontinuerligt optimera din verksamhet, vilket också stärker din konkurrenskraft i branschen. Det gäller att jobba aktivt med motivation och arbetsmoral och hjälpa såväl anställda som ledning att se sig som en del av samma team. Andra viktiga delar är att uppmuntra personligt ansvarstagande och etablera ett kontinuerligt feedbackflöde.

Skapa en grund för ständig förbättring med dessa 5 steg:

1. Möjliggör och uppmuntra förbättringsförslag

Det första och viktigaste steget mot ständig förbättring är att uppmuntra teamet på fältet att föreslå förbättringar och göra det enkelt för dem att rapportera förslagen på plats. Utan förslag är det ju omöjligt att veta vad som kan göras bättre.

Implementera ett digitalt verktyg där ditt team kan rapportera in förbättringsförslag direkt från sina mobiltelefoner eller läsplattor. Med ett digitalt verktyg blir det dessutom lättare för platschefen att bedöma förbättringspotentialen hos varje förslag och följa upp effekten av dem som genomförs.

2. Samla in och använd data

Du behöver ett effektivt sätt att både samla in och hantera data. Utan data finns inget relevant underlag för att kunna diskutera, förbättra eller följa upp. Se till att du implementerar ett system som hjälper dina platschefer att samla in och hantera den data som behövs för att organisationen ska kunna upptäcka och driva igenom rätt initiativ, baserade på fakta.

3. Standardisera och strukturera dina arbetssätt

Tänk dig att du köper en bokhylla från IKEA och försöker sätta ihop den utan instruktioner. Omöjligt. Även om du har byggt fem bokhyllor tidigare finns en stor risk att du råkar missa en skruv den sjätte gången.
Standardisera och strukturera din personals arbetssätt genom att implementera ständig förbättring i dina rutiner. På så sätt blir optimering en naturlig del av det dagliga arbetet. Digitalisera rutinerna så att vem som helst kan följa upp på förbättringar eller fortsätta ett redan påbörjat arbetsmoment.

4. Kommunicera effekten av förbättringar

Målet är en kultur där ingen idé är en dålig idé. Där alla känner sig delaktiga, som en del av ett team och att de kan påverka företaget inifrån. Där en anställd är motiverad att föreslå en förbättring för företagets bästa.

Att uppnå detta kräver transparens. Se till att dina platschefer sätter upp regelbundna personalmöten där de redovisar resultaten av förbättringarna, så att medarbetarna ser att förslagen de lämnar faktiskt skapar förändring. Visa att när någon föreslår en förbättring så tar man det på allvar och vidtar åtgärder. Detta är grundläggande för att boosta och upprätthålla medarbetarnas motivation och arbetsmoral.

5. Låt ingenting falla mellan stolarna

änk dig att en medarbetare har en idé om hur ni kan nyttja utrymmet på anläggningen mer effektivt. Utan ett digitalt verktyg behöver medarbetaren antagligen ringa sin platschef. Chefen är dock stressad och glömmer att skriva ner förslaget – och det faller mellan stolarna. Medarbetaren har heller ingen möjlighet att själv följa upp om förslaget ledde till en förbättring eller inte. Kommer medarbetaren att ta sig tiden att lyfta ett förslag igen? Förmodligen inte.

Implementera en lösning som ditt team kan använda för att föreslå förbättringar utan att behöva tvivla på om det verkligen når fram till ansvarig chef. På så sätt kan både ledning och teamet på fältet gå igenom förslagen i efterhand och följa upp på vart och ett. Anställda kommer se att deras förslag tas tillvara – vilket stärker principen om att ingen idé är en dålig idé. Du ökar dessutom dina medarbetares motivation och förbättrar feedbackkulturen på din anläggning. Tre flugor, en smäll.


Vill du ha fler exempel på hur digitaliserade arbetsflöden kan optimera dina rutiner och minska oplanerad nertid? Ladda ner ditt kostnadsfria exemplar av vår guide “9 tips för att maximera tillgängligheten i produktionen genom smart digitalisering”

Want to know what CheckProof can do for you?

CheckProof's easy-to-use app makes it easier to do the right thing at the right time. Discover how you can run world-class maintenance that is both cost-effective and sustainable.

Book a demo
Featured image for “Hållbar bergmaterialindustri: utmaningar och lösningar för en bransch i förändring ”
2023-05-02

Hållbar bergmaterialindustri: utmaningar och lösningar för en bransch i förändring 

Klimatomställning, elektrifiering och den tekniska utvecklingen är prioriterade frågor inom bergmaterialindustrin just nu. Vilka är de främsta hindren för att göra branschen mer hållbar idag, och vad behöver göras för att nå klimatmålen framåt? Trots delvis mörka prognoser finns en märkbar optimism från både branschaktörer och experter inom hållbarhetsteknologi.
Featured image for “Så sänker Swerock sina underhållskostnader med smart digitalisering”
2022-10-21

Så sänker Swerock sina underhållskostnader med smart digitalisering

Datadriven optimering med digitala verktyg har hjälpt Swerock att sänka underhållskostnaden per producerat ton med en tredjedel på tre år. Läs varför projektchefen Payman Namvar har valt ett ovanligt upplägg för underhållsarbetet – och varför han ser CheckProof som det modernaste underhållssystemet på marknaden idag.
Featured image for “Så kan gamification minska tomgångskörning i tunga industrier”
2022-06-21

Så kan gamification minska tomgångskörning i tunga industrier

Att bryta en dålig vana är svårt, och att tvinga på förändring ovanifrån i större organisationer lyckas sällan. Därför behöver du implementera engagerande verktyg i ditt omställningsarbete, och gamification är en fantastisk metod för det. Här visar vi dig hur spelelement påskyndar och förenklar organisationsförändring nedifrån och upp.
Featured image for “Så etablerar du en kultur för ständig förbättring på din anläggning”
2022-06-17

Så etablerar du en kultur för ständig förbättring på din anläggning

Ständig förbättring är precis vad det låter som. Du strävar efter att alltid göra saker bättre, eftersom det alltid finns utrymme för det. Detta hjälper dig att hitta möjligheter för optimering av produktion och utrustning, vilket ger högre effektivitet och lägre kostnader i din verksamhet. Konceptet låter enkelt, men hur etablerar du en kultur för ständig förbättring på din anläggning?
Featured image for “Trött på att släcka bränder? 3 situationer du kan undvika med förebyggande underhåll”
2022-06-13

Trött på att släcka bränder? 3 situationer du kan undvika med förebyggande underhåll

Föreställ dig att du tar in din bil på service. Du gör det för att ersätta saker innan de går sönder – inte efter. Genom att agera på detta sätt minskar du risken för oplanerad nertid i framtiden och även riskerna som kommer med att hantera bristfällig utrustning. Samma sak gäller för anläggningar som använder tunga maskiner. I detta inlägg listar vi 3 vanliga situationer där förebyggande underhåll sparar dig både tid och pengar, och gör din verksamhet mer effektiv.
Featured image for “Så förbättrade Jehander sina kvalitetskontroller med CheckProof”
2022-05-30

Så förbättrade Jehander sina kvalitetskontroller med CheckProof

Jehander – ledande ballastproducent och del av den globala koncernen HeidelbergCement – har högsta kvalitet som sin högsta prioritet. Deras 11 olika anläggningar behöver fungera sömlöst med varandra. Kvalitetskontroller med papper och penna var helt enkelt inte bra nog. Därför vände de sig till CheckProof.
Featured image for “Snabb implementering när CheckProof blev Preems nya ronderingsverktyg”
2022-05-25

Snabb implementering när CheckProof blev Preems nya ronderingsverktyg

Att rulla ut “ännu ett nytt system” är sällan populärt. Men CheckProofs app välkomnades med öppna armar av en personalstyrka som tröttnat på att titta mer i sitt ronderingsverktyg än på anläggningen som skulle kontrolleras.
Featured image for “Så får du koll på er bränsleförbrukning och tomgångskörning med realtidsdata”
2022-05-02

Så får du koll på er bränsleförbrukning och tomgångskörning med realtidsdata

I takt med att bensin- och dieselpriser når nya rekordnivåer utgör bränslekostnaderna en snabbt växande andel av de totala driftskostnaderna för företag i bränslekrävande industrier. Se till att ni har rätt verktyg för att samla in och använda realtidsdata från er maskinpark.
Featured image for “Digitalisera dina rutiner för att bli mindre beroende av nyckelpersoner”
2022-04-26

Digitalisera dina rutiner för att bli mindre beroende av nyckelpersoner

Vad skulle hända om hälften av ditt team på fältet blev sjuka samtidigt? Skulle din verksamhet kunna fortsätta som vanligt med en provisorisk lösning lösning, eller skulle den stanna upp helt? Om din dagliga verksamhet är beroende av att ha nyckelpersoner på plats innebär det en hög risk för ditt företag. Därför behöver du digitalisera dina dagliga rutiner med skräddarsydda
Featured image for “Digitala kvalitetskontroller i 4 enkla steg”
2022-04-06

Digitala kvalitetskontroller i 4 enkla steg

Krånglig kvalitetskontroll ökar risken för kontaminerad data – speciellt om den görs manuellt. Du behöver därför implementera en digital process för där datan kommer direkt från källan. Detta ökar dess precision och minskar risken för kontaminering. Men hur lägger man upp en bra process?